Ta en utdanning innen biologi

Biologi
Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig, og derfor er biologisk kunnskap viktig for samfunnet. Nord universitet tilbyr spennende og varierte utdanninger innen biolgi og naturvitenskap som gjør deg svært attraktiv i arbeidsmarkedet.

Biologi (Bachelor)

Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig, og derfor er biologisk kunnskap viktig for samfunnet. Biologistudiet kan blant annet gi deg forklaringen på hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor dinosaurene aldri egentlig døde ut og hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre. Du får kunnskap om fysiologi, arvestoff, vitenskapelig metode, mangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser.

> Bachelor i biologi (Bodø)

Biovitenskap (Master)

Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner. Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

Naturforvaltning

Er du opptatt av miljøspørsmål og naturinteressert?
Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Studieprogrammene er en blanding av teori og praktisk arbeid og gir deg god innsikt i forvaltning av naturressursene.

> Bachelor i naturforvaltning (Steinkjer)
> Årsstudium i naturforvaltning (Steinkjer)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Vil du satse på en stor og internasjonal næring i vekst?
Bachelorgraden i havbruksdrift og ledelse gir deg en brei og næringsrettet utdannelse. Ved fullført utdannelse vil du ha nødvendig kunnskap om drift, biologi, helse og velferd, ledelse, forvaltning og økonomi, samt 15 ukers arbeidspraksis som inngår i studiet.