Finn studier

 

 

Hålogalands historie fra høvdingdømmer til provins HI305S5169601.03.2021 21:56:5901.03.2021 21:56:59Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Emnet omfatter noen sentrale tema fra STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{2CFD59F5-21F6-4BC3-BEB6-D12833078EE8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BI105Fv15505229.01.2021 15:21:4629.01.2021 15:21:46Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Emnet inneholder følgende tema: Respirasjon og sirkulasjon, metabolisme og temperaturregulering, osmoregulering og ekskresjon STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{0638C8B0-6585-41A0-97ED-80004F90EB12}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Innføring samfunnsvitenskaplig metode ME123S5810729.01.2021 15:21:5729.01.2021 15:21:57Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 november Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Eksamen i emnet kan besvares på STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{B6263356-581F-4F47-94A9-DA1B5C5118C1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kartografi GEO104267279Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap. Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS), samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse.01.03.2021 17:04:4301.03.2021 17:04:43Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{428ABA00-9C34-4EF6-B264-9E00CC7D4132}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Naturgeografi GEO111167280Naturgeografi vektlegger sammenhenger mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet. Sentrale tema er hvordan landformene har blitt dannet og hvordan dynamiske prosesser som omfatter geologi, løsmasser, vær, klima og vegetasjon virker.01.03.2021 17:04:4501.03.2021 17:04:45Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Naturgeografi vektlegger sammenhenger mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{08DEB6BC-BDD0-4C27-8B3A-014E74273BAD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Geografiske teorier og begreper GEO112267281Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper.01.03.2021 17:04:4001.03.2021 17:04:40Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{13C8882D-A4C5-4DBC-8179-57875186CA2E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier BCS105X6756202.03.2021 13:08:3102.03.2021 13:08:31Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Kurset fokuserer først på geografien og på STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{63A835C5-32D8-42E1-9B65-3C074A8E99DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Aktuelle tema i Nordområdene BCS135X6756302.03.2021 13:10:2902.03.2021 13:10:29Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Emnet gir studenten kunnskap om de STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{A8C3B85F-2467-40AA-B69B-9A13BA17FE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kvalitativ og kvantitativ metode del I ME310S6831201.03.2021 21:46:0401.03.2021 21:46:04Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Emnet skal gi studentene erfaring i og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{5BFD53C0-3F2D-445E-AB81-B1382F5CA652}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Organisasjon og ledelse OR301S6831301.03.2021 21:46:0701.03.2021 21:46:07Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Kurset tar sikte på å belyse hvordan STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{198D3363-AF40-410D-B50E-59077BB4971A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Samfunnsplanlegging og folkehelse SAM500068354Emnet gir innsikt i samfunnsplanlegging generelt, og for miljø og helse spesielt. Sentralt er overordnet kjennskap til plan og styringssystemet i kommunene, og videre integrering av folkehelse i det kommunale plan- og styringssystemet. Vektlagt blir også sammenhengen mellom fysiske omgivelser, fysisk aktivitet, helse og planlegging.01.03.2021 21:56:5101.03.2021 21:56:51Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir innsikt i samfunnsplanlegging generelt, og for miljø og helse spesielt Sentralt er overordnet kjennskap til plan og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{60E4B37E-C710-427C-8AEA-4BD2350C6156}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kjønn, etnisitet og likestilling - om ulikhet og integrering SOS500368355Er kjønn og etnisitet noe vi har, noe vi blir eller noe vi gjør? Hva menes med «å forstå menns og kvinners situasjon ut fra et kjønns- og etnisitetsperspektiv»? Dette er noen av spørsmålene som belyses i emnet.01.03.2021 21:56:5501.03.2021 21:56:55Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Er kjønn og etnisitet noe vi har, noe vi blir eller noe vi gjør Hva menes med «å forstå menns og kvinners situasjon ut fra et kjønns- og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{15B7486D-0AB1-41B8-9CB4-B529D08BAA45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Innovasjon i tjenesteyting OR335S6835901.03.2021 21:57:1101.03.2021 21:57:11Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Organisasjoner både i privat og offentlig STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{D32C2C56-83F9-49F7-8EB9-8C17DC8DE1A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Internasjonal politikk i nord PO304S68360Emnet gir kunnskap om sentrale teorier innen fagfeltet Internasjonale Relasjoner (IR) og sette studenten i stand til å knytte disse til aktuelle problemstillinger i nordområdene.01.03.2021 21:57:1501.03.2021 21:57:15Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet gir kunnskap om sentrale teorier innen fagfeltet Internasjonale Relasjoner (IR) og sette studenten i stand til å knytte disse til STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{1F67FCF9-F2D0-4660-85CA-C768C7667469}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Etikk og verdier i sosialt arbeid SOA500068363Emnet 'Etikk og verdier i sosialt arbeid' gir en systematisk redegjørelse for den profesjonelle etikken som ligger til grunn for sosialt arbeids praksis. Emnet gir grundig innføring i relevante teorier og begreper for å forstå og analysere sentrale etiske problemstillinger og dilemmaer i sosialt arbeid.01.03.2021 21:57:2401.03.2021 21:57:24Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet 'Etikk og verdier i sosialt arbeid' gir en systematisk redegjørelse for den profesjonelle etikken som ligger til grunn for STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{DEC9693F-432B-4203-BAC8-1AEA8A3D112A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Sosiologisk teori SOS50016836401.03.2021 21:57:2701.03.2021 21:57:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Emnet gir studentene innsikt i sentrale STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{2A30A5CF-16D7-434F-8A9C-E2146C267C52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Historie, politikk og nordlige ressurser SA218S6853502.03.2021 16:06:2402.03.2021 16:06:24Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Emnet starter med utvalgte deler av den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{18FE85A9-8DA5-4E88-828C-24C624872A69}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
De nordiske samfunn SA212S6853601.03.2021 22:20:4301.03.2021 22:20:43Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Dette kurset vil fokusere på de Nordiske STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{7AF2441C-8151-4C90-9B0B-AB887E730556}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Nordisk politikk SA210S6853701.03.2021 22:20:4601.03.2021 22:20:46Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Søk opptak Kurset begynner med en presentasjon av det STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{D6BD0393-0ABF-4442-85E9-AFE402E25D95}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Kommunikasjon OR280S68538Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt.01.03.2021 22:20:5001.03.2021 22:20:50Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt Det blir lagt vekt på at ulike STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{BB933E14-8640-4316-A95A-8107A6D0BB40}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js