Finn studier

 

 

Zoofysiologi7813801.09.2020 08:22:5801.09.2020 08:22:58Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Type emne Obligatorisk: Bachelor i biologi Joint Bachelor degree in animal science STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{A68207CB-D553-495B-A01E-00B9D848D60C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Marinbiologi7814001.09.2020 09:14:5601.09.2020 09:14:56Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Type emne Obligatorisk: Bachelor i biologi Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{1E49402B-93BA-4A02-9978-6F3F54348D05}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Evolusjonær atferdsøkologi 7814101.09.2020 08:22:5701.09.2020 08:22:57Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Type emne Spesialisering: Bachelor i biologi Valgemne: Master i havbruk og Master i STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{A03E4396-25AC-4D7D-A19F-487034335B5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Samfunnsøkonomi, makro7815511.08.2020 10:04:1811.08.2020 10:04:18Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Sentrale temaer i emnet er: nasjonalregnskap STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{51CF0910-7C1B-4E30-9A45-F004701254F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Politisk makt i den romerske republikk HI220S7818516.09.2020 10:42:4316.09.2020 10:42:43Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Kurset gir en grundig innføring i faktorene STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{13C83CF0-F820-47BF-B08F-A20925CFFB6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Rett og urett. Norske middelalderlover som historiske kilder HIS200278186Det norske lovmaterialet fra middelalderen er innholdsrike kilder. Emnet gir en fordypning i en konkret middelalderlov på temaer som drap, giftermål og handel, og gir en sterk kildekritisk kompetanse.16.09.2020 06:28:4016.09.2020 06:28:40Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Det norske lovmaterialet fra middelalderen er innholdsrike kilder STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{69D87E84-0DC4-4880-978E-8D327EC72CA7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Strategi og markedsføring ORG100678238Ledere med personalansvar og HR-medarbeidere er ofte involvert i strategiarbeid og endringsprosesser. Ved iverksetting av strategier følger ofte endringer, med konsekvenser for den enkelte, gruppene og organisasjonen. Dette emnet gir en innføring i strategisk planlegging og prosesser i en virksomhet. Emnet presenterer et ledelsesperspektiv på strategiformulering, implementering og evaluering, ved hjelp av ulike analytiske verktøy. Emnet problematiserer dynamiske omgivelser, og hvordan en virksomhet kan opprettholde en konkurransemessig fordel gjennom strategisk markedsposisjonering. Det legges særlig vekt på digitalisering som driver og verktøy for endring, utvikling, arbeidsprosesser og kunderelasjoner. Emnet gir også en introduksjon til utvikling av forretningsmodeller for oppnå en overordnet strategisk retning av virksomheten og for å skape gode prestasjoner.18.09.2020 12:21:3918.09.2020 12:21:39Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Ledere med personalansvar og HR-medarbeidere er ofte involvert i strategiarbeid og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{B046A52C-9618-49FF-9942-2F3793FAE043}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Praktisk eiendomsmegling II7825711.08.2020 10:04:2911.08.2020 10:04:29Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår I tillegg blir det gjesteforelesninger fra STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{6870408E-477E-4EC8-8E0E-1970F18E694A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Videregående regnskap7826011.08.2020 10:25:1311.08.2020 10:25:13Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Type emne Obligatorisk for Bachelor i regnskap Valgbart for Bachelor i økonomi og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{1ED7C39B-6234-4DC1-9645-D934A02892CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Internasjonal utvikling og bistandspolitikk STA200378283Emnet fokuserer på å forstå hva utvikling er, se nærmere på utviklingsprosesser og utviklingspolitikk. Dette belyses blant annet med eksempler fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Deretter retter vi fokus mot bistand, bistandspolitikk og bistandskritikk, samt Interkulturell forståelse.16.09.2020 06:37:0616.09.2020 06:37:06Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 4 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Emnet fokuserer på å forstå hva utvikling er, se nærmere på utviklingsprosesser og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4{5B4197CC-F054-4324-8DAB-64C9015B0ECA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Samfunnsøkonomi, mikro7831321.09.2020 14:11:3921.09.2020 14:11:39Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Studiested Bodø, Steinkjer og Mo i Rana STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{20E827C9-6A6B-47A9-9165-9F724B07DB5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Investeringsanalyse 78318Investeringsbeslutningen i prosjekter er det sentrale temaet i emnet. Det vil være et spesielt fokus på hvordan usikkerhet påvirker beslutningen og dette vil bli belyst både for det enkelte prosjekt og for investeringer i en portefølje- og i en markedssammenheng.12.08.2020 09:21:0312.08.2020 09:21:03Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Investeringsbeslutningen i prosjekter er det sentrale temaet i emnet STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{753E37E3-C8CA-431A-B36E-03EE23D897B6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Logistikk og transport 78319Logistikkdelen omhandler temaene «Lagerstyring under sikkerhet og usikkerhet», «Produksjonsplanlegging» og «Distribusjonsplanlegging». Transportøkonomidelen omhandler temaene «Etterspørselen etter transporttjenester», «Direkte og eksterne kostnader ved transportvirksomhet», «Lønnsomhetsanalyser av investeringer i transportinfrastruktur» og «Fastsetting av takster og kvalitet ut fra bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske perspektiver» På forelesningene vil det bli lagt vekt på å se logistikk og transport i sammenheng. Begge temaene vil utgjøre omtrent like store deler av kurset.12.08.2020 09:21:0812.08.2020 09:21:08Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Logistikkdelen omhandler temaene «Lagerstyring under sikkerhet og usikkerhet STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{4CC28802-3D21-491F-B506-7901E5152BB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Forretningsmodeller for sirkulær økonomi7832012.08.2020 09:21:1312.08.2020 09:21:13Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Our economy is largely based on a STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{904E5646-8DB6-49A2-A0B6-864665C54D08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Bærekraftig utvikling i lys av økologisk økonomi78321Emnet tar utgangspunkt i en gjennomgang av sentrale utviklingstrekk i den historiske utviklingen av økonomi som vitenskap og praksis. Det blir lagt vekt på å belyse og diskutere ulike retninger innenfor økonomi som er utviklet for å stimulere til bærekraftig utvikling, miljøledelsessystemer gjennomgås for å operasjonalisere dette. Miljøledelsessystemer belyser og diskuterer juridiske miljøkrav og sertifiseringssystemer for miljøansvar i private bedrifter og offentlige etater. Forskjeller og likheter mellom økologisk økonomi, grønn økonomi, kretsløpsøkonomi og sirkulærøkonomi blir belyst og diskutert. Hovedvekten blir lagt på å analysere på hvilke områder og i hvilken grad økologisk økonomi kan bidra til bærekraftig utvikling på makronivå (økonomisk system), mesonivå (bedriftsledelse), og mikronivå (privatøkonomi). Sammenhengen mellom lokale, regionale og globale samfunns- og miljøutfordringer blir også belyst med basis i økologisk økonomi, samt praktiske løsninger på hvordan kretsløpsløsninger kan etableres og driftes på ulike fraksjoner, lokalt, regionalt og nasjonalt.14.11.2019 11:10:5114.11.2019 11:10:51Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Emnet tar utgangspunkt i en gjennomgang av sentrale utviklingstrekk i den historiske STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{F99C4D11-1A87-4874-8325-A04E680F126C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Økologisk økonomi og fremtidsforskning7832214.11.2019 11:10:5214.11.2019 11:10:52Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Med utgangspunkt i en dypere forståelse for STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{7C11ED86-D289-440D-9F1B-23E21147AABF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Opplevelsesbasert innovasjon og verdisamskaping 7832312.08.2020 09:21:1712.08.2020 09:21:17Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Experiences have become reason to buy/go in STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{8F108FA4-5E5F-48C8-A3A8-43BA0E1958D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Økologi BI123F7846711.08.2020 09:52:3111.08.2020 09:52:31Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Type emne Obligatorisk: Bachelor i biologi Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{DFEF7832-7C72-49D0-82FD-CAC89E978A7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Molekylær cellebiologi BI210F7847011.08.2020 09:49:0411.08.2020 09:49:04Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår Emnet tar opp eukaryot cellebiologi med STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{5CF605D2-626C-409B-88D5-8D5550D053D4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Vitenskapelige metoder BI224F7847211.08.2020 09:52:3511.08.2020 09:52:35Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 3 Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019 Type emne Obligatorisk: Bachelor i biologi Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3{5BB3AE95-5BE0-45DB-9833-EF0CFED1907C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js