Finn studier

 

 

Anvendt metode7600409.01.2020 04:25:15STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx102300https://www.nord.no09.01.2020 04:25:15htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Bacheloroppgave75924Bacheloroppgaven i husdyrfag - velferd og produksjon skal være et selvstendig arbeid som gir øvelse i bruk av vitenskapelig metode. For hver oppgave skal det tildeles en veileder ved studiestedet og i enkelte tilfeller også en ekstern faglig veileder. Bacheloroppgaven skrives som en vitenskapelig rapport eller en utredning.03.12.2019 09:13:15STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx40360https://www.nord.no03.12.2019 09:13:15htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Bacheloroppgave7592509.01.2020 04:15:52STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx270120https://www.nord.no09.01.2020 04:15:52htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare8483809.01.2020 04:26:03STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/1/Sider/Forms/AllItems.aspx2614140https://www.nord.no09.01.2020 04:26:03htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Biokjemi og cellebiologi8126009.01.2020 04:20:39STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/Forms/AllItems.aspx399120https://www.nord.no09.01.2020 04:20:39htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Business Engelsk7608003.12.2019 09:45:22STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx36460https://www.nord.no03.12.2019 09:45:22htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Butikkledelse og distribusjon7595216.06.2019 21:44:50STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx23030https://www.nord.no16.06.2019 21:44:50htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Bærekraftig utvikling i lys av økologisk økonomi79661Emnet tar utgangspunkt i en gjennomgang av sentrale utviklingstrekk i den historiske utviklingen av økonomi som vitenskap og praksis. Det blir lagt vekt på å belyse og diskutere ulike retninger innenfor økonomi som er utviklet for å stimulere til bærekraftig utvikling, miljøledelsessystemer gjennomgås for å operasjonalisere dette. Miljøledelsessystemer belyser og diskuterer juridiske miljøkrav og sertifiseringssystemer for miljøansvar i private bedrifter og offentlige etater. Forskjeller og likheter mellom økologisk økonomi, grønn økonomi, kretsløpsøkonomi og sirkulærøkonomi blir belyst og diskutert. Hovedvekten blir lagt på å analysere på hvilke områder og i hvilken grad økologisk økonomi kan bidra til bærekraftig utvikling på makronivå (økonomisk system), mesonivå (bedriftsledelse), og mikronivå (privatøkonomi). Sammenhengen mellom lokale, regionale og globale samfunns- og miljøutfordringer blir også belyst med basis i økologisk økonomi, samt praktiske løsninger på hvordan kretsløpsløsninger kan etableres og driftes på ulike fraksjoner, lokalt, regionalt og nasjonalt.09.01.2020 04:54:35STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx351230https://www.nord.no09.01.2020 04:54:35htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Dialog for praktikere1031806.01.2020 08:15:35STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/Forms/AllItems.aspx2023430https://www.nord.no06.01.2020 08:15:35htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Digital forretningsanalyse79686Kurset gir en innføring i hvordan digitalisering implementeres og påvirker sentrale industrisektorer i Norge og internasjonalt, for eksempel markedsføring, revisjon og kapitalforvaltning.09.01.2020 04:54:25STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx50300https://www.nord.no09.01.2020 04:54:25htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Empirisk økonomi og finans5957409.01.2020 04:38:10STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx39840https://www.nord.no09.01.2020 04:38:10htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Evolusjonær atferdsøkologi 5958309.01.2020 04:21:39STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/4/Sider/Forms/AllItems.aspx13070https://www.nord.no09.01.2020 04:21:39htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Examen philosophicum8487309.01.2020 04:12:17STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/1/Sider/Forms/AllItems.aspx3974300https://www.nord.no09.01.2020 04:12:17htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Finansiering og investering7968409.01.2020 04:25:35STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx709210https://www.nord.no09.01.2020 04:25:35htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Forretningsmodeller for sirkulær økonomi7966009.01.2020 04:54:33STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/3/Sider/Forms/AllItems.aspx31100https://www.nord.no09.01.2020 04:54:33htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Forretningsutvikling8142809.01.2020 04:55:13STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/Forms/AllItems.aspx886130https://www.nord.no09.01.2020 04:55:13htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Friluftslivslære 28130809.01.2020 04:13:14STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/Forms/AllItems.aspx45600https://www.nord.no09.01.2020 04:13:14htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Friluftslivspedagogikk8130909.01.2020 04:13:18STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/Forms/AllItems.aspx39340https://www.nord.no09.01.2020 04:13:18htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Game Lab 57608603.12.2019 09:15:35STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx9230https://www.nord.no03.12.2019 09:15:35htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js
Game Lab 66119603.12.2019 09:15:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/6/Sider/Forms/AllItems.aspx1200https://www.nord.no03.12.2019 09:15:42htmlFalseaspx42;1642~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js