Finn studier


Du søker i emner som undervises i vår og høst 2023​

 

 

JOU5004v1103314Å håndtere kriser, fra ulykker til terrorisme, krever sammensatt kompetanse som må bygges opp gjennom øving og kritisk refleksjon. Formålet med emnet er at studentene i tillegg til å lære om krisejournalistikk og -kommunikasjon skal få innblikk i ulike trusler mot samfunnssikkerhet og i hvordan risikovurderinger utføres. I en krisesituasjon kan journalister og kommunikatører komme til å befinne seg i roller som gjør dem til «motstandere», noe som kan forebygges ved at de får en inngående gjensidig forståelse av hverandres samfunnsoppdrag. Kurset vil bruke reelle caser, simuleringer og øvelser som del av undervisningen.14.12.2022 15:17:5014.12.2022 15:17:50Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 "Når det brenner" - formidling av risiko og krise Å håndtere kriser, fra ulykker til terrorisme, krever sammensatt kompetanse som må STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{A8AE7557-41CB-47DF-B48F-0A289FDF2F58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
PRA1035v193118Første praksisperiode gjennomføres første studieår, fordelt over to perioder høst og vår,10 dager høst og 20 dager vår. Praksisperioden er lagt til grunnskolens mellomtrinn, 5.-7. trinn06.01.2023 16:00:0306.01.2023 16:00:03Nord Student Studieplaner 2023 Høst Termin 1 Første praksisperiode gjennomføres første studieår, fordelt over to perioder høst og vår,10 dager høst og 20 dager vår STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1{5260DBB4-EDA1-41F5-9700-086D3259893B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
PRA2052v1103829Studenten skal i andre studieår, 3. semester, gjennomføre 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4. trinn.06.01.2023 15:58:2506.01.2023 15:58:25Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 3 Studenten skal i andre studieår, 3. semester, gjennomføre 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4. trinn STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/3{99AADDEF-A2C7-43A3-AF0D-FB9233518DCA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SYK355Hv14737530.03.2022 03:06:0130.03.2022 03:06:01Nord Student Studieplaner 2022 Vår Termin 3 Oppgavens fokus er å lage en forskningsoversikt (state of the art review) som beskriver nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne avgrense STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/3{D35AA863-1AAB-40C2-A119-E5FC8DFFF66E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v15944130.03.2023 21:16:0730.03.2023 21:16:07Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 5 Mappe, karakterregel Bestått/ Ikke bestått Emneansvarlig Kontakt oss​ Finn ansatt​ For media STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5{A0241413-F006-43CF-8750-3B5DF415675B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v18053209.02.2023 10:17:2809.02.2023 10:17:28Nord Student Studieplaner 2023 Høst Termin 1 Undervisningssemester Høst 2023 Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 Studiested   Ansvarlig fakultet STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1{F1633E67-8882-4848-B725-AF3D5C617573}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BCS135Xv192895Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater og lokalsamfunn. Studentene jobber med demografien og befolkningstrendene i den sirkumpolare regionen, forskjellige typer bruk og utvinning av naturressurser, som fiskeri og olje- og gassproduksjon, samt de stadig mer globaliserte økonomiene i disse statene og samfunnene. Urfolk, sosiale og helsemessige spørsmål dekkes også i tillegg til spørsmål knyttet til styresett og internasjonal politikk i nordområdene. Dette kurset gir studentene kunnskap om de viktigste utfordringene som stater, folk og lokalsamfunn i verdens nordlige regioner står overfor.05.01.2023 07:55:1105.01.2023 07:55:11Nord Student Studieplaner 2023 Høst Termin 1 Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1{E5A77074-0562-4012-B17F-F9AA16965FA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
PAR2006v159548Emnet fokuserer på paramedisinske ferdigheter som holder liv i pasienter med alvorlig svikt i vitale funksjoner. Studentene utvikler dybdekunnskap og ferdigheter spesielt med tanke på og kunne ivareta fødende, eldre og barn, i tillegg til enkelte behandlingsmessig utfordrende problemstillinger.06.01.2023 10:30:0806.01.2023 10:30:08Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 5 Emnet fokuserer på paramedisinske ferdigheter som holder liv i pasienter med alvorlig svikt i vitale funksjoner STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5{97C20884-C463-476C-950B-761801AA3907}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BI311Fv110322305.01.2023 09:17:5905.01.2023 09:17:59Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Emnet tar for seg grunnleggende bioinformatikk, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, BLAST, annotering av genomer STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{1C8BE48F-260D-461A-AC82-0FD208BA990F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK122Fv15942705.01.2023 07:42:4205.01.2023 07:42:42Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 5 Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5{D64C4084-5B16-45E2-AE74-B003EE778440}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK320Fv110321305.01.2023 09:17:4705.01.2023 09:17:47Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 • Betydningen av fôr og ernæring for bærekraftig utvikling av havbruksnæringen • Metoder for å studere fôr- og ernæringsbehov STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{FF04254E-D033-46FA-BBA5-45DB5D55BD39}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9002v159442Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spsiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.08.12.2022 23:39:4008.12.2022 23:39:40Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 5 Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne ha en bred kunnskap og oversikt STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5{C8850853-BD0E-47B4-90BC-27CA20B7B297}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5005v192913The course provides an overview of aquaculture environment interactions and the environmental consequences of production. Special emphasis is placed on the production of salmonids, and how the environmental effects of this affect management and technology development.05.01.2023 07:38:0705.01.2023 07:38:07Nord Student Studieplaner 2023 Høst Termin 1 The course provides an overview of aquaculture environment interactions and the environmental consequences of production STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1{4A849B73-E4A0-4CB1-957D-2285A46B15FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5007v110323505.01.2023 09:17:3205.01.2023 09:17:32Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Biodiversitet i havet og ferskvann vil bli introdusert, inkludert hvor artsrike disse miljøene er sammenlignet med land STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{932FBCD1-A8D7-4B77-B948-2EE86B695018}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO2001v15944005.01.2023 07:42:4705.01.2023 07:42:47Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 5 Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5{4E272A3E-ECD9-40E1-864C-490B32D7B51B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
IKT1009v15949928.03.2023 08:08:2028.03.2023 08:08:20Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 5 Emnet gir en innføring i algoritmer, dataabstraksjon og problemløsning med algoritmer Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/5{D63BF581-3977-47C9-B80A-23C37D394498}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP229Lv19315006.01.2023 15:28:4606.01.2023 15:28:46Nord Student Studieplaner 2023 Høst Termin 1 Amerikansk prosa siden 1945 er en dyptpløyende gjennomgang av sentrale verk innen den amerikansk litteraturen i etterkrigstiden STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023H/1{392AFA70-CA95-4F7E-AD00-0CD3CCC0B838}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv15495509.03.2023 11:20:2909.03.2023 11:20:29Nord Student Studieplaner 2023 Vår Termin 1 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den amerikanske STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023V/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023V/1{5C815D90-0714-42E4-8193-1528C1A7A500}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP157Lv15898527.04.2022 07:06:3427.04.2022 07:06:34Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 4 Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den amerikanske litteraturhistorien så vel som å gi ham STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/4{6B875376-2BD0-4E90-AD82-A5B24B7FDF77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SAM5018v1103391I dette valgemnet analyserer vi med et tverrfaglig perspektiv kjønn, klasse og etnisitet/rase både som maktforhold som genererer ulikheter og identitetsmarkører, og som kroppsliggjøring og manifestering av disse ulikhetene i menneskers hverdagsliv.05.01.2023 09:09:3205.01.2023 09:09:32Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Analyse av (u)likheter – kjønn, klasse og etniske relasjoner I dette valgemnet analyserer vi med et tverrfaglig perspektiv kjønn, klasse STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{A3B7F146-84D2-4A67-80A9-AF0024499428}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js