Du ser nå informasjon om emnet for studieår 2018/2019

Transformativ økologisk økonomi FE312E

Transformativ økologisk økonomi FE312E

Studiepoeng 7,5
Nivå Høyere nivå
Type emne Støtteprofil, valgbart
Undervisningssemester Høst 2018
Hvilket år i studieprogrammet 2. studieår
Studiested Campus Bodø
Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen
Undervisningsspråk Engelsk
Søknadsfrist  

Beskrivelse av emnet

Økologisk økonomi er en transdisiplinær vitenskap i stadig utvikling. Med utgangspunkt i en dypere forståelse for samspillet mellom økonomi, natur og samfunn legges grunnlaget for endring i retning av samfunn preget av høy livskvalitet innenfor livskraftige øko-systemer. For å nå målene kreves det grunnleggende endringer innenfor økonomisk teori og praksis.

Forankret i en beskrivelse og diskusjon av ulike inspirasjonskilder bak utviklingen av økologisk økonomi blir fremtidig endring belyst og vurdert langs flere dimensjoner, virkelighetsoppfatning, økonomisk system, økonomisk praksis og individuelle adferd.

For å være kreativ og innovativ er det ikke bare nødvendig å se langt frem i tid, det også nødvendig å ha kunnskap om historiske prosesser. Dynamikken i den historiske utviklingen blir analysert med basis i spenningen mellom ideologi og utopi.

Gjennom teoretisk innsikt og praktiske eksempler får studentene et godt grunnlag for å ivareta økonomens ansvar for miljø og samfunnsutvikling i alle typer fremtidige yrker og arbeidsoppgaver.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenne til sentrale begreper, modeller og teorier i pensum
 • Ha kjennskap til hva som ligger i begrepet transdisiplinaritet
 • Ha kjennskap til og kunne gjøre rede for spenningsforholdet mellom ideologi og utopi
 • Ha kjennskap til hvordan termodynamikk, darwinisme, antroposofi og buddhistisk filosofi har påvirket utviklingen av økologisk økonomi
 • Ha kjennskap til hvordan virkelighetsoppfatning påvirker teori og praksis vedrørende samspillet mellom økonomisk system, bedriftsøkonomisk praksis og den økonomiske aktør

 

Ferdigheter

 • Kunne omsette kunnskapen i arbeid med praktiske utfordringer i forbindelse med problemforståelse, analyse og konkrete løsningsforslag
 • Kunne organisere og gjennomføre ulike former for dialog i praksis
 • Utrede bank og pengers funksjon innenfor økologisk økonomi

Generell kompetanse

 • Utforme rapporter som viser sammenhengen mellom (kretsløpet); innenfor økonomi (produksjon, distribusjon, forbruk og re-distribusjon), mellom økonomi og øko-systemer og mellom økonomi og sosiale systemer
 • Kunne utforme og vise hvordan langsiktige visjoner for utvikling innenfor økonomi og samfunn kan gjennomføres

Forkunnskapskrav

Fyller gjeldende opptakskrav til det toårige studiet Siviløkonom/Master of Science in Business.

Undervisningsform

Undervisning "face to face" med noe nettbasert støtte.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesning, dialoger, gruppeoppgaver, diskusjoner

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto.

Anbefalte forkunnskaper

FE311E Økologisk økonomi 1

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering (første gang 2015 høst).
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Oppgave, 6 Uker. Teller 40/100 av karakteren (første gang 2015 høst).

Inngår i følgende studier

 

 

Siviløkonom - Master of Science in Business, 2 århttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2017h/Sider/MABED.aspxSiviløkonom - Master of Science in Business, 2 årMastergrad
Siviløkonom - Master of Science in Business, 5 århttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2017h/Sider/MSB5.aspxSiviløkonom - Master of Science in Business, 5 årMastergrad
Internasjonale studenterhttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2015h/Sider/INTER.aspxInternasjonale studenterKortere studier/kurs
Business (Master of Science), siviløkonomhttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2015h/Sider/MABED.aspxBusiness (Master of Science), siviløkonomMastergrad
Business (Master of Science 3+2), siviløkonomhttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2015h/Sider/MSB5.aspxBusiness (Master of Science 3+2), siviløkonomMastergrad
Siviløkonom - Master of Science in Business, 2 århttps://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2016h/Sider/MABED.aspxSiviløkonom - Master of Science in Business, 2 årMastergrad