Kompetanse for kvalitet: Videreutdanning for lærere

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

>> Søk Udir her (frist 1. mars)
>> Søk opptak ved Nord universitet her (frist 15. mai, enkelte studier har søknadsfrist 15. juni)


KfK-studietilbud ved Nord universitet 2020-2021

Bodø:

Helgeland:

Levanger:
Engelsk 1 for 5.-10 trinn Søknadsfrist 15. juni.
Kroppsøving 1 for 1.-10 trinn Søknadsfrist 15. juni.
Matematikk 1 for 1.-7. trinn  Søknadsfrist 15. juni.
Matematikk 1 for 5.-10. trinn Søknadsfrist 15. juni.
Matematikk 2 for 1.-7. trinn  Søknadsfrist 15. juni.

Studietilbud i samiske språk

Finn et tilbud i samiske språk ved en studieinstitusjon som du ønsker å søke på, og søk om studieplass direkte til studieinstitusjonen som tilbyr studiet. Vær oppmerksom på at søknadsprosedyrer og søknadsfrister kan variere mellom studieinstitusjonene.

Finansiering, stipend- og vikarordning

Det er mulig å søke videreutdanning utenom stipend- og vikarordningen, men da må søkere finne andre kilder til finansiering. Søkere utenfor finansieringsordningen søker opptak direkte til Nord (Les mer Under "Søkere utenom stipend- og vikarordningen")

  1. Vikarordning
    I vikarordningen frigjøres du fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, og du får du tid til å studere uten at du går ned i lønn. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv.

  2. Stipendordning
    Med stipendordningen bestemmer du selv i dialog med din skoleeier, om du vil bruke deler av stipendet til å få fri for å studere, eller om stipendet skal være en ekstra inntekt i tillegg til jobb

>> Les mer på Udir sine nettsider.


Søkere utenom stipend- og vikarordningen

Deltakere utenfor ordningen om stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke. Tilbud gis under forutsetning av ledige studieplasser.

Søknadsfrist 15. mai 
>> Søk opptak ved Nord universitet her (frist 15. juni)


Kriterier for søkere utenfor ordningen

  • Søkerne må kunne dokumentere at de har lærerutdanning.

  • For deltakere som søker utenom finansieringsordningen og som ikke har et ansettelsesforhold i skolen, må kunne dokumentere at de har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens de gjennomfører videreutdanningen.

  • Søkere som har et ansettelsesforhold ved en skole vil prioriteres. 

Andre studietilbud

Ønsker du et annet studietilbud enn det du finner i studiekatalogen fra Utdanningsdirektoratet, kan du søke på andre tilbud og få de samme betingelsene. Du må da søke både til Udir og til Nord universitet. Velg "Annet studietilbud" på Udir sin søkeportal og oppgi navnet på studietilbudet du ønsker, samt hvilken institusjon som tilbyr studiet.

Andre videreutdanningstilbud ved Nord universitet
Se oversikt på våre Etter- og videreutdanningsider

Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Regionale tilbud

Lærere som ønsker å søke regionale eller andre ordinære studietilbud, må selv søke om studieplass direkte til Nord universitet etter fristene som gjelder for studiet. I tillegg må læreren søke om å delta i vikar- eller stipendordningen innen 1. mars. Slike søknader registreres som søknad til "annet studietilbud" i søknadssystemet. Det er viktig at søker legger inn korrekt studieavgift (mer informasjon finnes på nettsiden til det aktuelle studieprogram).

Se mer informasjon på Udir sine nettsider under 'Andre studietilbud'. 

For spørsmål omkring studiets innhold og oppbygging, ta kontakt med studieprogramansvarlig for det enkelte studium.

Øvrige spørsmål: se Ofte stilte spørsmål på Utdanningsdirektoratets nettsider.Viktige datoer:

Søking til videreutdanning innen KfK 2020/21.

15. januar: Studieplaner er tilgjengelige på Nord universitets nettsider

1. februar: Åpent for søking via Udirs søknadssystem

1. mars: Frist for å søke via Udirs søknadssystem

10. mars: Åpent for søking via Nord universitet for deltakere utenfor stipend- og vikarordningen (tilbud gis under forutsetning av ledige plasser)

15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere

30. april: Udir er ferdig med søknadsbehandling

15. mai/15. juni: Frist for å søke opptak ved Nord universitet. Dette gjelder også for søkere utenom stipend- og vikarordningen.

31. mai: UH ferdig med opptak

1. september: Frist for skoleeiere å bekrefte deltakelse i søknadssystemet.

Det endelige opptaket har Nord universitet ansvar for. 


Obs! For å bli tatt opp på studiet, må du takke JA til studieplassen.


 Administrativ kontakt:

 For spørsmål om opptak: