Utdanninger innen musikk

Musikkutdanninger
Nord universitet tilbyr en rekke musikkstudier, alt fra master- og bachelorprogrammer til kortere studier. Velg den musikkutdanninga som passer for deg!

Kortere studieprogram:

Joik og tradisjonsfornyelse (30 stp)

Ønsker du å bruke ulike folkemusikktradisjoner som inspirasjon og utgangspunkt for moderne musikk?

Studiet «Joik og tradisjonsfornyelse» gir deg en solid innføring i joik og annen folkemusikk. Samtidig får du erfaring i å eksperimentere med dette materialet i nye sammenhenger. Mange moderne musikksjangere bruker ulike folkemusikktradisjoner som inspirasjonskilde og utgangspunkt.
 

Med joik som utgangspunkt (15 stp)

Ønsker du å fordype deg i sørsamisk musikk og kultur? Da er studiet «Med joik som utgangspunkt» noe for deg.

Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.

Som annen tradisjonskunnskap har joiken i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finnes innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. 

Om vi ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk, kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag til dette.

Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 for 1.- 10. trinn

Studiet Musikk 1 for 1.-10. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med, eller som vil arbeide med, faget musikk, men som mangler formell kompetanse i faget. Tilbudet er også aktuelt for lærere som har musikkemner i utdanningen, men som ønsker en faglig oppdatering.

> Les mer

Komponering for scene, film og tv (30 stp)

Ønsker du å skrive musikk for teater, film eller TV? Da er dette studiet noe for deg.
Som student på «Komponering for scene, film og tv» får du jobbe med musikk for ulike typer scenekunst, film og fjernsyn. Du får også arbeide med både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. 

Du vil bli oppfordret til å skape ditt eget musikalske uttrykk, uavhengig av sjanger og du får jobbe med komponering både som notert musikk og i studio. Studentene prøver ut komposisjoner og arrangementer i samspill i ensembler.

Musikkbasert miljøbehandling (15 stp)

I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker musikk, sang og bevegelse i arbeidet med pasienter med demens, så fungerer dette mot depresjon, uro og utagering.

Musikkproduksjon (30 stp)

Ønsker du å skaffe deg spisskompetanse innen moderne musikkproduksjon og musikkteknologi? Da er «Musikkproduksjon» noe for deg.

Studiet gir deg kunnskap om musikkteknologi og produksjon av musikk. «Musikkproduksjon» skal bevisstgjøre framtidas musikere og musikkpedagoger om hvilke verktøy man har til rådighet, både for utøvelse av musikk og i musikkundervisning.

Rytmisk korledelse (30 stp)

Liker du å jobbe med kor? Ønsker du å bli en bedre dirigent og lede vokalgrupper? Da er «Rytmisk korledelse» et studium for deg! 

Du får undervisning av Nordens fremste pedagoger på feltet og studiet gir deg grunnleggende kvalifikasjoner som kordirigent.