ESERO Norge videreutdanning

Videreutdanning for Nordic ESERO

Verdensrommet, inkludert Jorden, er sentralt i læreplanmålene i skolen. I de kursene som tilbys fokuserer det både på teknologien som brukes til utforsking av verdensrommet og på at deltakerne gjennom aktiviteter lærer å bruke verktøy, og blir kjent med læringsressurser og undervisningsmateriell til bruk i klasserommet. Eksamenene legger vekt på å utvikle egne undervisningsopplegg for bruk i egen praksis.

Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ECTS. Det er 30 plasser ved hvert av kursene. Lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være opptak av nordiske lærere etter opptakskrav og rangeringsregler ved Nord universitet som får tilbud om plass på kurset. Du kan forvente å få svar på din søknad en måned etter søknadsfristen. Kursene gjennomføres med forbehold om videre støtte fra ESA til Nordic ESERO.Klimaforskning i polare landskap - Svalbard (NA129L)

 


Målgruppe: 
Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.

Feltsamling: 06. - 10. august 2020 i Longyearbyen på Svalbard


Undervisningsspråk: Engelsk

Eksamen: Hjemmeeksamen 

Søknadsfrist: 15. november 2019

Oppstart: Februar 2020

Fagansvarlig:
José Miguel González Pérez, NAROM

Personer som underviser og
veileder i emnet:

  
José Miguel González Pérez, Ph.d., NAROM
Monica Sund, Ph.d., Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Ketil Isaksen, Dr. scient, Norwegian Meterological Institute
Arne Fjalstad, Dr.scient, Nord universitet


Søk her

Geologi i skolen - Andøya (NA138L)

 
Målgruppe: 
Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.

Feltsamling: medio september 2020, Andøya Space Center


Undervisningsspråk: Engelsk

Eksamen: Hjemmeeksamen


 


Søknadsfrist: 05. januar 2020

Oppstart: Februar 2020

Fagansvarlig:
Arne Fjalstad, Nord universitet

Personer som underviser og
veileder i emnet:

Arne Fjalstad, Dr.scient, Nord universitet
José Miguel González Pérez, Ph.d., NAROM 

Søk her

Opptakskrav

Lærerutdanning (for eksempel grunnskolelærer, allmennlærer eller faglærer med PPU) eller minimum bachelor inkludert fordypning av naturfag (30 sp) og minimum 3 års arbeidserfaring som lærer i naturfag.

Søkeren må sende inn kopi av vitnemål med karakterer (examensbevis/betyg) fra norsk eller nordisk utdanning som bekrefter at de er kvalifisert til studiet ved Nord universitet. NB! Søkerne er selv ansvarlige for å få sendt inn dokumentasjon på tidligere utdanning innen søknadsfristen. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Nærmere informasjon om dette finner du via lenken til elektronisk søknadsskjema.

Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole (5.-10. klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole.


Kostnader

Kurset «Geologi i skolen» har ingen kursavgift, og du kan etter gjennomført og bestått eksamen søke om reisestøtte på inntil 50% (maks NOK 2000).

Kurset «Klimaforskning i polare landskap» har en kursavgift på NOK 3500,-.

For begge kursene er kost og losji dekket. Ved behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så må disse utgiftene dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne må betale en semesteravgift til NORD universitet på ca NOK 850. For kurs som går over to semestre, betales semesteravgift kun for siste semester.
Om Nordic ESERO

Nordic ESERO er et undervisningskontor for de nordiske landene, etablert av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Nordic ESERO driftes av NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) i samarbeid med nordiske partnere. NAROM er samlokalisert med Andøya Space Center. Nordic ESERO skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Finland, Sverige og Norge. I tillegg skal Nordic ESERO gi støtte til skoler med ressurser og materiell.

 
Les mer på Nordic ESERO sine nettsider: http://esero.no/ eller på facebook: https://www.facebook.com/NordicESERO/?fref=ts