Finn utdanning innen samfunnsvitenskap

Studietilbud innen samfunnsvitenskap
Samfunnsvitenskap gir deg innføring i samfunnets byggeklosser slik at vi bedre kan forstå hvordan ulike land og samfunn styres og fungerer. Samfunnsvitere diskuterer historie, kulturforskjeller og politikk. Med en utdanning innen samfunnsvitenskap er du godt rustet til å sette deg inn i dagens globale konflikter ut fra et praktisk og teoretisk perspektiv.

Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse

Hva gjør et samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Og hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike?

Bachelorstudiet i sosiologi og samfunnsanalyse gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg.

> Les mer om Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse – Bodø

Bachelor i Public Administration

Ønsker du å jobbe for at innbyggerne i din kommune skal ha det bra? Da bør du studere Bachelor i Public Administration. Dette studietilbudet er tverrfaglig, og tilbyr emner innenfor statsvitenskap, offentlig rett, økonomistyring og organisasjons- og ledelsesfag. Dette er kompetanse som alle kommuner her i landet har behov for.

> Les mer om Bachelor i Public Administration – Levanger

Bachelor i internasjonale relasjoner

Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er bachelor i internasjonale relasjoner noe for deg.

Master i samfunnsvitenskap

Ønsker du en utdanning som gir deg et utall av karrieremuligheter og mulighet for en lederstilling i offentlig eller privat sektor? En master i samfunnsvitenskap gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og vi gir deg fleksibilitet til selv å velge hvilken profil du vil ha på masteren din.

> Les mer om Master i samfunnsvitenskap – Bodø, Levanger eller Stjørdal

Har du spørsmål? 

Finn studieveileder