Estetiske fag, kunst- og musikkfag

Studieprogram  • 3D art, Animation and VFX

Ole Christian Tidemann

Steinkjer

  • Komponering for scene, film og tv 
  • Faglærerutdanning i musikk 
  • Kunst og håndverk 
  • Musikk
  • Musikkproduksjon 
  • Med joik som utgangspunkt 
  • Rytmisk korledelse

Hans-Christian Øyan

Levanger
  • Kunst og håndverk 1 (Nesna), Kunst og håndverk 2 (Nesna)

Christian Falck Kummernes

Nesna
  • Teaterproduksjon og skuespillerfag
Are JohansenLevanger
  • Ph.d. i studie av profesjonspraksis

Geir Fjeldavli

Bodø
  • Praktisk kunnskap

Charlotta Langejan

Bodø