Helse- og sosialfag

Studieveiledere

Studieprogram


  • ​Bachelor i barnevern
  • Bachelor i sosialt arbeid
  • Videreutdanning i økonomisk rådgiving

Hilde Sandnes Larsen
Book studieveiledning

​Bodø, Mo i Rana
  • Bachelor i sykepleie - Bodø
  • Master i folkehelsearbeid - tverrfaglig
  • Interkulturell kommunikasjon
  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Sølvi Skipnes

Bodø
  • Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere
  • Hverdagsrehabilitering, Nettbasert
  • Master i klinisk sykepleie
  • Master i spesialsykepleie
  • Pasientsikkerhet
  • Palliativ – Behandling, pleie og omsorg
  • Velferdsteknologi
Marlene Bjørnbakk
Bodø
  • ​Bachelor i farmasi
  • Master i psykisk helsearbeid
​Anne-Beate Øvereng Moe
​Namsos
  • Bachelor i sykepleie - Namsos
  • Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
  • Motiverende intervju, halvårsenhet
  • Bachelor i vernepleie

Ole Evjen

Camilla Buvarp Tiller (vernepleie)

Namsos
  • Bachelor i sykepleie - Levanger
  • Veiledningspedagogikk 1, 15 studiepoeng
  • Veiledningspedagogikk 2, 15 studiepoeng
  • Veiledningspedagogikk 3, 30 studiepoeng
  • Folkehelse og helseatferd, 15 studiepoeng
  • Kultur og helse, 7,5 studiepoeng
  • Musikkbasert miljøbehandling, 7,5 studiepoeng

Siri Gro Steinnes

Levanger