Idrettsfag-, kroppsøving og friluftsliv

Studieprogram  • Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett 
  • Friluftsliv 
  • Idrett 
  • Kompetanse for kvalitet 
  • Kroppsøving og idrettsvitenskap 
  • Uteklasserommet 
  • Uteområdet som læringsarena Are Johansen
​Levanger

  • Friluftsliv 
  • Idrett 
  • Personlig trener 
  • Praktisk kunnskap


Julie Andreassen


​Bodø
  • Friluftsliv  (Nesna)
  • Idrett (Nesna)

Lisa-Mari Vilhemsen

​Nesna
  • Ph.d. i studie av profesjonspraksis

Geir Fjeldavli

​Bodø