Lærer- og lektorutdanning

Studieprogram


  • Barnehagelærerutdanning
  • Kompetanse for kvalitet
Hanne Mathisen​Bodø
  • ​Grunnskolelærerutdanning 
Charlotta Langejan
​Bodø
  • ​Engelsk
  • Logopedi
  • Lulesamisk
  • Praktisk-pedagogisk utdanning


Fredrik Nesland Boksasp


Bodø
  • ​Barnehagelærerutdanning 
  • Grunnskolelærerutdanning 
  • Friluftsliv 
  • Kunst og håndverk
  • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 
  • Matematikk 
  • Musikk 
  • Naturfag 
  • NorskChristian Falck Kummernes
Nesna

  • Barnehagelærerutdanning 
  • Grunnskolelærerutdanning
  • Kompetanse for kvalitet 
  • Kompetanse for framtidens barnehage
  • Kroppsøving- og idrett 
  • Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag 
  • Nordic and International Perspective on Teaching and Learning
  • Uteklasserommet
  • Uteområde som læringsarenaAre Johansen
Levanger
  • ​Faglig leder av trafikkskole
  • Instruktør i ulykkesberedskap
  • Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere
  • Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell
  • Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning
  • Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere
  • Sikring av last
  • Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole
  • Spesialutdanning for klasse T (Traktor)
  • Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk
  • Trafikklærer - påbygging til høgskolekandidat
  • Trafikklærer tunge kjøretøy
  • Trafikklærer, høgskolekandidatstudium
  • Trafikkpedagogikk, bachelorgradsstudium
  • Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Renate Nyborg Eikrem

  • Ph.d. i studie av profesjonspraksis

Geir Fjeldavli

  • ​Lektorutdanning i samfunnsfag

Margit Konstanse Jensen

  • Adventure Knowledge
  • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
  • Friluftsliv
  • Idrett
  • Joint master degree in borderology
  • Master i tilpassa opplæring
  • Master i praktisk kunnskap
  • Personlig trener
  • Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: muligheter og vekst
  • Veilederutdanning for praksislærere og mentorer 1 og 2

Charlotta Langejan

  • ​Musikk
  • ​Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere 8.-13. trinn - deltid
  • Religion, livssyn og etikk
  • Spesialpedagogikk
  • Sørsamisk
  • Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere

Hans-Christian Øyan


  • ​Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere 8.-13. trinn - deltid

​Nina Andreassen

  • Veiledningspedagogikk

Siri Gro Steinnes