Lærer- og lektorutdanning

Studieprogram  • Barnehagelærerutdanning


Fredrick Pettersen 

​Bodø
  • Engelsk
  • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
  • Friluftsliv
  • ​Grunnskolelærerutdanning
  • Logopedi
  • Personlig trener
  • Praktisk kunnskap, master 
  • Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: muligheter og vekst
  • Tilpassa opplæring, master
  • Trening
  • Veilederutdanning for praksislærere og mentorer 1 og 2
Julie Andreassen
​Bodø

  • Lulesamisk


​Solrunn Pedersen


Bodø
  • ​Barnehagelærerutdanning
  • Friluftsliv  
  • Grunnskolelærerutdanning 
  • Kunst og håndverk
  • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 
  • Matematikk 
  • Musikk 
  • Naturfag 
  • NorskLisa-Mari Vilhemsen
Nesna

  • Barnehagelærerutdanning 
  • Friluftsliv
  • Grunnskolelærerutdanning
  • Kompetanse for kvalitet 
  • Kompetanse for framtidens barnehage
  • Kroppsøving- og idrett 
  • Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag 
  • Nordic and International Perspective on Teaching and Learning
  • Uteklasserommet
  • Uteområde som læringsarenaAre Johansen
Levanger

  • Ph.d. i studie av profesjonspraksis


Geir Fjeldavli


Bodø

  • ​Lektorutdanning i samfunnsfag

 ​
Margit Konstanse Jensen


​Bodø

  • Adventure Knowledge
  • Joint master degree in borderology

Charlotta Langejan


​Bodø
  • Engelsk
  • ​Musikk årsstudium
  • ​Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
  • Religion, livssyn og etikk
  • Spesialpedagogikk
  • Sørsamisk
  • Tilpassa opplæring, master 
  • Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere

Tone Furunes Adde​Levanger

  • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere 8.-13. trinn


Nina Andreassen


Levanger

  • Kompetanse for kvalitet

​Sølvi Fastvold

Bodø

  • Veiledningspedagogikk


Siri Gro Steinnes


Levanger