Sykepleiere Nord universitet

Sykepleie

Bachelorgrad i Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger


Studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i sykepleie.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.  

 

Registrering 

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

 
>>Registrer deg som student ved Nord universitet   

 

Politiattest 
For bachelorstudiet i sykepleie kreves det at du leverer politiattest.

 

>> Les mer om politiattest og frister for levering av denne


Program/oppstart - Bodø


​Søndag 14. august

Kl. 17.00–19.00: Pre-study barbeque. 
Uformell meet and greet med grillmat i Gryta (bakgården ved hovedkantina). Det settes opp buss fra Flatvold studentby kl. 16.30, med retur kl. 19.00.


Tirsdag 16. august

Kl. 11.00–12.30: Offisiell åpning av studieåret ved Nord universitet

Kl. 12. 30–13.15: Meet and greet på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, første etasje (https://link.mazemap.com/u4E3j9Yu)

Kl. 13. 15–16.00: Velkommen til åpning av studieåret ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Oppmøte i auditorium A12 Elsa Laula Renberg.

Program:
 • Velkomst v/ dekan Gøril Ursin og studieleder Solveig Breivik
 • Info om studieprogram
 • Info fra studentvert Øystein Strømsnes og leder for fadderuka Ava Montazeri
 • Leder for studentforeningen Puls Odin Stahlsberg 
 • Info fra leder for fadderordningen

Onsdag 17. august 

Kl. 09.15–11.00: Studieprogramåpning Bachelor sykepleie 
Informasjon om plikter og rettigheter som student, samt informasjon om studiet. Oppmøte i auditorium A14 Petter Dass. 

Kl. 11.00–12:00: Pizzalunsj 
Fakultetet serverer pizza. 
Oppmøte i Gråsonen (mellom Alexandria og hovedinngang).

Kl. 12.15–13.00: Informasjon fra Norsk sykepleieforbund og bestilling av arbeidstøy 
Oppmøte i auditorium A14 Petter Dass.

 
Torsdag 18. august 

Kl. 08.00–10.00: Gratis frokost 
Kl. 10.30–14.00: Tour de Nord 
Rebusløp hvor du blir kjent med campus og Mørkved/Bodø. Grillmat i målområdet. Start og mål i Gryta (bakgården ved hovedkantina).
 
Kl. 14.15–16.00: AFB- Grunnleggende begreper og biokjemi -forelesning 1 
Oppmøte i auditorium A14 Petter Dass.
 

Fredag 19. august

Kl. 10.00: Gåtur til Bestemorenga 
Vi møtes ved inngang E, (fakultet for sykepleie og helsevitenskap) og spiser medbrakt lunsj utenfor Bestemorstua.

>> Fadderprogram 20​22 i Bodø

Program/oppstart - LevangerLevanger 17. august
Oppstart på studiet i Trønderhallen for studenter i 1. studieår ved Bachelor i sykepleie, Levanger.

Program:

Kl. 10.00: Studiestart ved sykepleie​rutdanningen i Levanger
 • Velkommen
 • Møte med ansatte på studieprogrammet
 • Navneopprop
 • Studieadministrativ informasjon
Kl. 11.30: Lunsj serveres av fadderne
Kl. 13.00: Felles offisiell studieåpning i Trønderhallen for studenter ved alle studier i Levanger
Kl. 14.00: Oppstart av fadderopplegg med aktiviteter og grilling

Program/oppstart - Namsos


Namsos tirsdag 16. august 

Kl. 10.15–13.00: Velkommen til sykepleierstudiet. Auditorium Juvika. 

Program: 

Kl. 10.15: Velkommen ved Studieleder Monica Finnanger og kullkoordinator Gunn Aarmo 
Kl. 10.30: Presentasjon av lærere på 1.studieår.
                 Informasjon om studiet og det å være student. 
Kl. 12.00: Offisiell åpning av studieåret med taler og kulturelle innslag. Utendørs arrangement. 
Kl. 13.00: Fadderne overtar. Fadderprogram og lunsj. 

​Program/oppstart - Mo i Rana


Mo i Rana 16. august 

Kl. 10.00–12.00: Campus Helgeland, Kantine – felles for alle studieretninger. 
Kl. 12.00–13.00: Campus Helgeland Auditoriet – Bachelor i Sykepl​eie.

 • Velkomst v/studieleder
 • Registrering av oppmøtte studenter
 • ​​Informasjon
  • ​Om studieprogram Bachelor i sykepleie ved kullkoordinatorer
  • Registrering av oppmøtte studenter
  • Fra fakultetsadministrasjonen
  • Om fadderordning

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

 

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

 • Hodetelefoner  

 • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet


Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden


​​

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig, og du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Beskrivelse av studiet

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig, og du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Spesielle opptakskrav

Du må ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

 

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studiet:

 

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

 

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse:

 

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Andre krav

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker.

Læringsutbytte

Forventet sluttkompetanse: Paragrafene det vises til i læringsutbyttene er fra «Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning»  

Kunnskap

 • Kandidaten
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling (§4)
 • har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon) (§4)
 • har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell (§19)
 • kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet (§10)
 • kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger (§10)
 • kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon (§16) 
 • har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling (§7)
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene (§13)

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg (§11)
 • kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov (§5)
 • har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • kan reflektere over egen fagutøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning (§8)
 • kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling (§11)
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen (§14)

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse (§9)
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (§12)
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger (§12, 21)
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis (§9, 12)
 • kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende (§18)

Jobbmuligheter

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for jobb både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:
 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø, Levanger, Namsos og Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon