Sykepleie

Sykepleierutdanning

Bachelorgrad i Bodø


Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i sykepleie campus Bodø ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Har du spørsmål?
Sjekkliste

Program

PS. Informasjonen er under utarbeiding. Endringer vil forekomme.

Tirsdag 13. august
Kl. 10.00 - 10.45: «Meet and greet» for førsteårsstudenten ved sykepleier- og paramedisinutdanningene.
Kl. 11.00 - 13.00: Åpning av studieåret 2019, Nord universitet campus Bodø 
Kl. 13.15 - 15.00: Offisiell åpning av Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap, A12 Elsa Laula Renberg
  - Åpning og foredrag ved Dekan Trine Karlsen
  - Musikalsk innslag
  - Velkomsthilsen fra studentforeningen 
  - ProStud med informasjon om fadderordning
  Det vil også bli trekning av Parkenbilletter

Onsdag 14. august
Kl.08.15 11.00 SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi,  A12 Else Laula Rennberg
Kl.11.00 - 12.00 Pizza i mingleområdet for alle studenter uavhengig av fakultet
Kl.12.00 - 15.00 Velkommen til bachelor sykepleie, A12 Else Laula Rennberg
Introduksjonsforelesning til sykepleiefaget v/ Ingjerd Gåre Kymre.
Informasjon om studiet og studieplanen v/studieleder Gro Bentzen og studieleder for praksis Hilde Holm Solvoll

Torsdag 15. august
Kl.08.15 15.00 SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi,  A12 Else Laula 

Fredag 16. august
Kl. 10.15-14.00, Rom: A12 Elsa Laula Renberg
Studieadministrative forhold 
Presentasjon av Canvas
Studieteknikk
Orientering om høstens emner
SYK1000 Grunnleggende sykepleie v/ Solveig Breivik. 
SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi v/ Annie Karlsen
SYK101H Praktiske ferdigheter i sykepleie 1 v/ Anila Nygård

Studentliv

Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Nord

Studentliv

StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Velkomsten
Velkomsten skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by. Velkomsten tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.

Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier.

Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, og det er stort behov for sykepleiere, både i inn- og utland.

Beskrivelse av studiet


Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i sykepleie campus Bodø ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Har du spørsmål?
Sjekkliste

Program

PS. Informasjonen er under utarbeiding. Endringer vil forekomme.

Tirsdag 13. august
Kl. 10.00 - 10.45: «Meet and greet» for førsteårsstudenten ved sykepleier- og paramedisinutdanningene.
Kl. 11.00 - 13.00: Åpning av studieåret 2019, Nord universitet campus Bodø 
Kl. 13.15 - 15.00: Offisiell åpning av Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap, A12 Elsa Laula Renberg
  - Åpning og foredrag ved Dekan Trine Karlsen
  - Musikalsk innslag
  - Velkomsthilsen fra studentforeningen 
  - ProStud med informasjon om fadderordning
  Det vil også bli trekning av Parkenbilletter

Onsdag 14. august
Kl.08.15 11.00 SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi,  A12 Else Laula Rennberg
Kl.11.00 - 12.00 Pizza i mingleområdet for alle studenter uavhengig av fakultet
Kl.12.00 - 15.00 Velkommen til bachelor sykepleie, A12 Else Laula Rennberg
Introduksjonsforelesning til sykepleiefaget v/ Ingjerd Gåre Kymre.
Informasjon om studiet og studieplanen v/studieleder Gro Bentzen og studieleder for praksis Hilde Holm Solvoll

Torsdag 15. august
Kl.08.15 15.00 SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi,  A12 Else Laula 

Fredag 16. august
Kl. 10.15-14.00, Rom: A12 Elsa Laula Renberg
Studieadministrative forhold 
Presentasjon av Canvas
Studieteknikk
Orientering om høstens emner
SYK1000 Grunnleggende sykepleie v/ Solveig Breivik. 
SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi v/ Annie Karlsen
SYK101H Praktiske ferdigheter i sykepleie 1 v/ Anila Nygård

Studentliv

Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Nord

Studentliv

StudentiNord
Samskipnaden StudentiNord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Velkomsten
Velkomsten skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by. Velkomsten tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.

Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier.

Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, og det er stort behov for sykepleiere, både i inn- og utland.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du blant annet søke arbeid innen helsetjenesten både nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Bachelorstudiet ved Nord universitet tilfredsstiller krav til sykepleieutøvelse i EØS-land.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for følgende studier ved Nord universitet:
 • Master i klinisk sykepleie
 • Master i praktisk kunnskap
 • Master i spesialsykepleie (Spesialisering: Anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie)
 • Master i folkehelsearbeid
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Flere videreutdanninger på masternivå (eks: eldreomsorg og palliasjon)

Utenlandsopphold

Nord universitet har avtaler med utenlandske institusjoner om studentutveksling. Sykepleie og helsefag deltar i internasjonalt samarbeid hvor en gjennom økonomisk støtte vil fremme utveksling av studenter og lærere mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA stimulere til samarbeid over landegrensene.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon