Sykepleiere Nord universitet

Sykepleie

Bachelorgrad i Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger


Studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved bachelor i sykepleie ved Fakultet for sykepleie og helseutdanning.

Registrering

I år er det spesielt viktig at du fullfører studentregistreringen så raskt som mulig. Dette kan du gjøre så snart du har mottatt ditt studentnummer.  Vi ønsker å kommunisere med deg og invitere deg inn i digitale møterom så snart som mulig. For å få tilgang til å delta, må du være registrert student.Oppmøte første dag

Vi anbefaler at du møter opp til studiestart. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg. Bachelor i sykepleie har oppstart i uke 33:
Bodø: Onsdag 12. august kl. 10.00-15.00 med oppstart i auditorium A1 Knut Hamsun
Levanger: Onsdag 12. august kl.  0930-1100 i Trønderhallen
Namsos: Onsdag 12. august kl. 1000-1100 i auditorium Juvika - lenke til MazeMap
Mo i Rana: Onsdag 12. august kl. 1000 i kantinen på studiestedet


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 

Program for studiestarten

Bodø 12. august 

Auditorium A1 Knut Hamsun, gruppe 1 fra kl.10.00-12.00
 • Velkomst v/ studieleder Gro Bentzen
 • Digital studiestartseremoni
 • Registrering av oppmøtte studenter v/ Gro 10 min.
 • Info om studieprogram BASYK v/ studieleder Gro Bentzen,  studieleder praksis Hilde Holm Solvoll og praksiskoordinator Laila Wilhelmsen.
 • Info fra leder for fadderordning Kristine Berg 
 • Info fra studentvert Øystein Strømsnes
Auditoriumt A1 Knut Hamsun, gruppe 2 fra kl.13.00-15.00
 • Velkomst v/ studieleder Gro Bentzen
 • Digital studiestartseremoni
 • Registrering av oppmøtte studenter v/ Gro 10 min.
 • Info om studieprogram BASYK v/ studieleder Gro Bentzen,  studieleder praksis Hilde Holm Solvoll og praksiskoordinator Laila Wilhelmsen.
 • Info fra leder for fadderordning Kristine Berg ​
 • Info fra studentvert Øystein Strømsnes

Levanger 12. august


0930 1100: Åpning av studieåret i Trønderhallen
 • Velkomst, digital åpningsvideo
 • Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen
 • Presentasjon av fadderuka
 • Velkomst v/ studieleder Kari Grande Andresen
 • Presentasjon av vitenskapelig ansatte​

Namsos 12. august

1000 - 1130: Åpning av studieåret i NTE Arena
 • Velkomst v/ studieleder Wenche Wannebo
 • Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen​
 • Hilsen fra ordfører Arnhild Holstad
 • Kulturelt innslag
1200 - 1400: Møte med fadderne og fadderlunsj i NTE Arena
1400 - 1530: Omvisning


Mo i Rana 12. august​

1000: Åpning av studieåret i kantinen på studiestedet
 • Velkomst v/ studieleder Øyvind Christiansen 
 • Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen​
Møte med fadderne
Fadderlunsj i kantine

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Din individuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. ​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: ​

Studentliv og praktisk informasjon


Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

​Mazemap app: Last ned for Iphone - Last ned for Android 

Buss til og fra campus
Bodø:

Levanger:
Namsos:

​Mo i Rana:

Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:


Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord
Delingskode Levanger: Levanger

Fadderprogram

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta i mot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. Finn ut mer her:Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig og vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Beskrivelse av studiet

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig og vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Gratis kurs i matematikk:

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget

Andre krav:

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for hva du kan jobbe med både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:
 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø, Levanger, Namsos og Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021

Mer informasjon