Sykepleiere Nord universitet

Sykepleie

Bachelorgrad i Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger


Studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i sykepleie.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


>> Registrer de g som student ved Nord universitet  ​


Program / oppstart på de ulike studiesteder


Bodø 17. august 


Sted: A14 Petter Dass 

Kl. 10. 00 - 12.30 Klasse 1
 • Velkomst v/ studieleder Gro Bentzen. 
 • Digital studiestartseremoni.
 • Registrering av oppmøtte studenter.
 • Info om studieprogram BASYK v/ studieleder Gro Bentzen og praksiskoordinator Laila Wilhelmsen. 
 • Info fra fakultetsadministrasjonen.  
 • Info fra leder for fadderordning.
 • Info fra studentvert Øystein Strømsnes. 
Kl. 13.00 - 15.30 Klasse 2
 • Velkomst v/ studieleder Gro Bentzen. 
 • Digital studiestartseremoni.
 • Registrering av oppmøtte studenter.
 • Info om studieprogram BASYK v/ studieleder Gro Bentzen, og praksiskoordinator Laila Wilhelmsen.
 • Info fra fakultetsadministrasjonen.  ​
 • Info fra leder for fadderordning.
 • Info fra studentvert Øystein Strømsnes. 
 

Levanger 18. august

Sted: Trønderhallen

0930 - 1300: Åpning av studieåret

 • 0930-1100:
  Velkomst Digital åpningsvideo
  Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen
  Informasjon om fadderordningen ved fadderansvarlige
  Velkommen ved dekan Gøril Ursin
  Velkommen ved studieleder Kari Grande Andresen
  Presentasjon av vitenskapelig ansatte
  Studieadministrasjon: Informasjon og registrering ved Siri Steinnes og Karianne Aunet
 • 1100-1145:
  Lunsj

 • 1200-1300:
  Informasjon om Emnet SYK1007 Praktiske sykepleieferdigheter i sykepleie ved Maj Norum og Lars Ove Reinås


Namsos 17. august

Sted:NTE ​Arena. Denne ligger ikke på selve universitetsområdet, men vegg i vegg med Scandic Rock City hotell. Besøksadresse: Sverres gt. 37​. Se kart her på moovit​.

1015 - 1130: 
Åpning av studieåret
 • Velkomst v/ studieleder Wenche Wannebo
 • ​Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen​
 • Hilsen fra ordfører Arnhild Holstad
 • Kulturelt innslag
 • Registrering
1200 - 1400: 
Møte med fadderne og fadderlunsj i NTE Arena

1400 - 1530: 
Omvisning


Mo i Rana 17. august​

Sted: Rana Samfunnshus – Kinosalen

Tid: Kl. 10.00 – 11.45:

Velkomst v/ studieleder Øyvind Christiansen 
Digital studiestartseremoni
Registrering av oppmøtte studenter 
Info om studieprogram BASYK 
Info fra fakultetsadministrasjonen.  
Info fra leder for fadderordning


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

 

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

 • Hodetelefoner  

 • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet


Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden


Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig, og du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Beskrivelse av studiet

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktige øyeblikk. Ved fødsel og ved slutten av livet. Sykepleiere er i situasjoner når mennesker er blir rammet av sykdom, er hardt skadd og i kritiske situasjoner. Når noen blir friske og når mennesker må leve med sykdom og plager. Du må ofte tenke og handle fort, være faglig dyktig, og du vil ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb.

Teori og praksis går hånd i hånd. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, og du vil lære og erfare hvordan det er å arbeide som sykepleier. Målet er at du skal bli en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Spesielle opptakskrav

Du må ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Gratis kurs i matematikk

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studiet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Andre krav

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker.

Læringsutbytte

Forventet sluttkompetanse: Paragrafene det vises til i læringsutbyttene er fra «Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning»

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling (§4)
 • har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon) (§4)
 • har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell (§19)
 • kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet (§10)
 • kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger (§10)
 • kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon (§16)
 • har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling (§7)
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene (§13)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg (§11)
 • kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov (§5)
 • har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • kan reflektere over egen fagutøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning (§8)
 • kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling (§11)
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen (§14)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse (§9)
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (§12)
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger (§12, 21)
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis (§9, 12)
 • kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende (§18)

Jobbmuligheter

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for jobb både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:

 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Samlinger

Heltidsstudium med teori og praksisstudier fortløpende hvert semester gjennom tre år.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 1400. 
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars 2022.
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø, Levanger, Namsos og Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 1400. 
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars 2022.

Mer informasjon