Sykepleiere

Sykepleierutdanning

Bachelorgrad i Namsos


I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.

Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier.

Beskrivelse av studiet


I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.

Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

  • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
    • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
    • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus(offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet. 

Videre utdanning

Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Internasjonalisering er en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdannings- og forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av studenter og lærere. Sykepleierutdanningen i Trøndelag samarbeider med rundt 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, og er med i nettverkene Erasmus+, Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i utlandet. Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet SPU235 Sykepleie og samfunn - nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen i dette emnet foregår på engelsk hvis det deltar utenlandske studenter.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
 

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på bachelor i sykepleie ved studiested Namsos, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Politiattest

Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på studiestedet.

Studiestart og registrering
Sjekkliste for nye studenter

Om ditt studiested

Praktisk informasjon studiested Namsos


Annen praktisk informasjon
Registrering skjer onsdag 14. august kl. 10.00 på Auditorium Juvika.
Første undervisning starter torsdag 15. august klokken 0900.

Program

Onsdag 14. august:
Kl. 10.00: Oppmøte på auditorium Juvika, registrering og velkomst
Kl. 12.00: Felles åpningsseremoni utendørs ved kantina
Kl. 13.00: Lunsj og omvisning

Torsdag 15.august 
Kl. 09.00-15.00 Faglig program. Felles informasjonstime for de nye studentene, auditorium Juvika. 

Fredag 16.august 
Kl. 09.00-15.00 Faglig program, Juvika. Canvas og Office 365 for nye studenter.

Studentliv

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via Fadderprogrammet.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon