Sykepleier og blid pasient

Sykepleierutdanning

Bachelorgrad i Levanger


I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.

Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier.

Beskrivelse av studiet


I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.

Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

  • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
    • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
    • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus(offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet.

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Internasjonalisering er en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdannings- og forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av studenter og lærere. Sykepleierutdanningen i Trøndelag samarbeider med rundt 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, og er med i nettverkene Erasmus+, Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i utlandet. Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet SPU235 Sykepleie og samfunn - nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen i dette emnet foregår på engelsk hvis det deltar utenlandske studenter.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i sykepleie ved studiested Levanger, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Studiestart
Onsdag 14. august kl. 10.00. Program for studiestarten ved studiested Levanger

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Studiestart og registrering
I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Program

Onsdag 14. august:
Kl. 10.00: Oppmøte for nye studenter ved inngangen til campus. Faddere viser sykepleierstudentene veien til Storsalen i Nylåna
Kl. 11.30: Lunsj i Storsalen i Nylåna
Kl. 12.30: Felles åpningsseremoni for alle studenter og ansatte på Røstad
Etter åpningen tar fadderne over. Se eget fadderprogram for studiested Levanger.

Torsdag 15.august
 
Kl. 09.00 - 13.00: Introduksjon til sykepleieutdanningen. Faglig program. Informasjon fra studieveileder og studentrådgiver 
Kl. 10.45 - 12.00: Informasjonsstands i kantina i Nylåna
På ettermiddagen: Fadderprogram.

Fredag 16.august 
Kl. 09.00 - 13.00: Faglig program med introduksjon til sykepleiefaget
Kl. 10.45 - 12.00: Informasjonsstands i kantina i Nylåna
På ettermiddagen: Fadderprogram.

Studentliv

Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Levanger

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Første semester Levanger
Første-semester-programmet skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Levanger. Programmet tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon