Fronter

Fronter

NB! Alle studenter må velge "Nord universitet" som tilhørighet/institusjon før innlogging.

--> Pålogging (Feide Nord for alle ansatte og studenter)
--> Pålogging (For alle andre)

Vi kan hjelpe til ved problemer med pålogging til Fronter. Bortsett fra dette henviser vi til Jørgen Karlsen ved KOLT og deres Fronterveiledning.
Ved andre spørsmål om pålogging til Fronter eller tilgang/bruk av studentposten – ta kontakt på tlf. 755 17272 eller på e-post: helpdesk@nord.no