Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til lærere i offentlig skoleverk slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever.Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. I studiet skal studenten utvikle kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilegner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs.

Beskrivelse av studiet

Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til lærere i offentlig skoleverk slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever.Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. I studiet skal studenten utvikle kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilegner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Søker må ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, samt førerkort klasse B

Jobbmuligheter

Gjennomført og bestått utdanning gir kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs i samsvar med det som framgår av gjeldende forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Samlinger

En ukes samling. Våren 2021 er denne i uke 16.

Høsten 2021 er samlingen i uke 42.

Oppstart mandag kl 10, avslutning fredag kl 14.

Kostnader

Studieavgift Kr. 11.700, semesteravgift vil komme i tillegg.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. august 2021
Studiepoeng 5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. august 2021

Mer informasjon