Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til lærere i offentlig skoleverk slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever. Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. I studiet skal studenten utvikle kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilegner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs.

Beskrivelse av studiet

Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til lærere i offentlig skoleverk slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever. Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. I studiet skal studenten utvikle kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilegner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Søker må ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, samt førerkort klasse B

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om det trafikale grunnkursets innhold, måloppnåelse, undervisningsmetoder og gjennomføring
 • skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trafikkopplæringen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen trafikkopplæringen gjennom bruk av vegtrafikkretten
 • har kunnskap om bakgrunnen for den norske føreropplæringsmodellen og det trafikale grunnkursets plass i denne

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere trafikale situasjoner og vurdere risiko i disse
 • kan anvende faglig kunnskap, teori og litteratur som er relevant for gjennomføring av det trafikale grunnkurset
 • kan reflektere over egen pedagogisk praksis og begrunne sine valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan yte livreddende førstehjelp til skadde etter en trafikkulykke 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for begrepet trafikal kompetanse og nødvendigheten av denne for å kunne ferdes sikkert i trafikken
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning for trafikalt grunnkurs i samsvar med gjeldende forskrifter
 • kan formidle sentralt fagstoff ved bruk av relevante uttrykksformer for å kunne skape et godt læringsmiljø for elevene i sin undervisning

Jobbmuligheter

Gjennomført og bestått utdanning gir kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs i samsvar med det som framgår av gjeldende forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Samlinger

Studiet har en samling på fem dager på Stjørdal. Start mandag kl 10, avslutning fredag kl 14.

Tar du studiet i vårsemesteret 2023 er samlingen i uke 16.

Kostnader

Studieavgift Kr. 12.100, semesteravgift vil komme i tillegg.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. februar 2023
Studiepoeng 5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. februar 2023

Mer informasjon