Trafikklærer

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og opptak

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. 
Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). ​​


>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Oppstart 

Onsdag 18.august

Program

Kl. 11.00             Offisiell åpning med taler, hilsninger og musikalske innslag

Kl. 11.45             Fadderlunch

Kl. 12.45             Videohilsen fra rektor Hanne Solheim Hansen
                            Navneopprop

Kl. 13.30             Fadderprogrammet starter​​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Enten man skal ha litt nettba​sert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  
 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​
Politiattest 
Trafikklærerstudiet krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september.  
>> Hvordan søke om og levere politiattest. ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 

Studentliv og fadderordning​

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.

>> Les mer om student​livet i Stjørdal​​ 
>> Fadderperio​den i Stjørdal
Er du interessert i trafikksikkerhet og vil arbeide med mennesker? Trafikklærerutdanningen går over to år og har studenter fra hele landet. Du får grundig opplæring i teoriske og praktiske kunnskaper du trenger for å bli en dyktig trafikklærer. I studiet lærer du om samspillet i trafikken og utvikler din egen kjøredyktighet.

Beskrivelse av studiet

Er du interessert i trafikksikkerhet og vil arbeide med mennesker? Trafikklærerutdanningen går over to år og har studenter fra hele landet. Du får grundig opplæring i teoriske og praktiske kunnskaper du trenger for å bli en dyktig trafikklærer. I studiet lærer du om samspillet i trafikken og utvikler din egen kjøredyktighet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

NB! ENDRINGER I OPPTAKSKRAV FOR REALKOMPETANSESØKERE KOMMER, NY INFORMASJON KOMMER 1.2.2022

 

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Søkere uten generell studiekompetanse, og som er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.


Det kreves politiattest (barneomsorgsattest)


Spesielle opptakskrav

At søker per 1. august i opptaksåret har hatt førerkort klasse B i minimum tre år. Dette dokumenteres ved å laste opp kopi av begge sidene av førerkortet.


Realkompetanse

I tillegg til generelle realkompetansekrav gjelder følgende krav til søkerens realkompetanse:

Realkompetansesøker skal kunne dokumentere utdanning etter grunnskole som også omfatter allmennfag. Slik dokumentasjon må sannsynliggjøre at søkeren har kunnskaper og ferdigheter i norsk og matematikk som tilsvarer studiekompetanse i disse fagene

Realkompetansesøker skal kunne dokumentere minimum tre år praksis som er relevant i forhold til trafikklærerutdanning. Mest relevant er det om du har vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy over 16 tonn. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har solid trafikkfaglig, pedagogisk og didaktisk kunnskap knyttet til føreropplæring klasse B
 • Har bred kunnskap om trafikkskolens og føreropplæringens formål, mandat, handlingsrom og betydning i samfunnet
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for føreropplæringen

 

Ferdighet

Kandidaten

 • Kan skape godt læringsmiljø for den enkelte elev, samt bidra til gode relasjoner til og mellom elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • Kan foreta selvstendige yrkesetiske analyser og vurderinger i forhold til personlig og faglig utvikling
 • Kan vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk
 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset føreropplæring i samsvar med aktuelle forskrifter, lærerplaner og lovverk

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Legger bred trafikkfaglig kompetanse til grunn for sitt arbeid som trafikklærer
 • Har solid yrkesetisk bevissthet, god vurderingsevne og selvinnsikt
 • Har evne til å se trafikkskolen og trafikklærerens didaktiske arbeid i et overordnet samfunnsmessig og kulturelt perspektiv
 • Har utviklet endrings- og utviklingskompetanse som danner grunnlag for å møte og utvikle framtidens føreropplæring og trafikkskole

Jobbmuligheter

Som godkjent trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere - førerkort klasse B. Du kan også arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter, samt bli tilsatt som førerprøvesensor i Statens vegvesen.

Videre utdanning

Trafikklærerstudiet inngår som grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelse og akademia. Du kan videreutdanne deg for føreropplæring i de øvrige førerkortklassene og til å bli faglig leder ved en trafikkskole.  

Etter endt studium kan du ta videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad og mastergrad, f.eks. Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet.

Utenlandsopphold

Det finnes ordninger for korte utenlandsopphold som våre studenter kan søke om å få delta på. Faggruppen har samarbeid med Tallin University og HAMK Häme University of Applied Sciences om utveksling. Nærmere informasjon om våre internasjonale prosjekter vil du kunne få når du er blitt student hos oss.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022
Studiekode i Samordna opptak: 204 696
Studiepoeng 120
Type studium  
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon

Lurer du på noe?

Send oss gjerne en melding på
facebook