Trafikkopplæring

Trafikklærer

Trafikklærerstudiet er en profesjonsutdanning som tar sikte på å dekke behovet for trafikklærere i Norge. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikklærerens primære oppgave er å bidra til å sikre en nasjonal standard på bilføreropplæringen for å styrke bilførernes kompetanse.
Trafikklæreryrket passer for deg som vil arbeide med mennesker og er interessert i trafikksikkerhet. For å gi profesjonell føreropplæring lærer du om samspillet i trafikken og utvikler din egen kjøredyktighet. Studiet er unikt i Norge, og har studenter fra hele landet. Bilføreropplæringen skal sette mennesket i sentrum og samtidig tilgodese samfunnets behov. Å ha ansvar for sikkerhetsopplæring av de unge som ønsker førerkort er i seg selv en stor utfordring og en krevende oppgave.

Beskrivelse av studiet

Trafikklærerstudiet er en profesjonsutdanning som tar sikte på å dekke behovet for trafikklærere i Norge. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikklærerens primære oppgave er å bidra til å sikre en nasjonal standard på bilføreropplæringen for å styrke bilførernes kompetanse.
Trafikklæreryrket passer for deg som vil arbeide med mennesker og er interessert i trafikksikkerhet. For å gi profesjonell føreropplæring lærer du om samspillet i trafikken og utvikler din egen kjøredyktighet. Studiet er unikt i Norge, og har studenter fra hele landet. Bilføreropplæringen skal sette mennesket i sentrum og samtidig tilgodese samfunnets behov. Å ha ansvar for sikkerhetsopplæring av de unge som ønsker førerkort er i seg selv en stor utfordring og en krevende oppgave.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest)

Spesielle opptakskrav

  • At du per 1. august har hatt førerkort klasse B sammenhengende de tre siste årene. Dette gjør du ved å laste opp kopi av begge sidene av førerkortet.

Realkompetanse

I tillegg til generelle realkompetansekrav gjelder følgende krav til søkerens realkompetanse:

  • Realkompetansesøker skal kunne dokumentere utdanning etter grunnskole som også omfatter allmennfag. Slik dokumentasjon må sannsynliggjøre at søkeren har kunnskaper og ferdigheter i norsk og matematikk som tilsvarer studiekompetanse i disse fagene.
  • Realkompetansesøker skal kunne dokumentere minimum 3 års praksis som er relevant i forhold til trafikklærerutdanning. Mest relevant er det om du har vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy over 16 tonn. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver.

Jobbmuligheter

Trafikklærerutdanningen fører frem til grad som høgskolekandidat. Utdanningen kvalifiserer for yrkestittelen trafikklærer som gjelder for opplæring til førerkort klasse B (personbil). Autorisasjon som trafikklærer gis av Statens Vegvesen og gis bare ved at fastsatte førerkort-, vandels-, skikkethets- og helsekrav imøtekommes.
Som trafikklærer er du kvalifisert for å tilby opplæring til førerkort klasse B (personbil). Med en trafikkfaglig kompetanse kan du også bli ansatt i Statens vegvesen, samt arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og i transportbedrifter.
Det finnes gode jobbmuligheter for trafikklærere over hele landet.

Videre utdanning

Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de øvrige førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole. Trafikklærer, høgskolekandidat vil kunne gi grunnlag for videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad eller mastergrad

Utenlandsopphold

Det finnes ordninger for korte utenlandsopphold som våre studenter kan søke om å få delta på. Faggruppen har samarbeid med Tallin University og HAMK Häme University of Applied Sciences om utveksling. Nærmere informasjon om våre internasjonale prosjekter vil du kunne få når du er blitt student hos oss.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 120
Type studium  
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon