Tungtransport

Trafikklærer tunge kjøretøy

Studiet går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy. 

Beskrivelse av studiet

Studiet går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

1.Godkjenning fra Statens Vegvesen som trafikklærer klasse B.

2.Minst 3 års allsidig sjåførpraksis på heltid med kjøretøy som har tillatt totalvekt over 16 tonn.

3.Førerett for klassene BECEDE

4.Minst 6 måneders praksis med teoretisk og praktisk opplæring i klasse B, etter godkjenning som trafikklærer (Trafikklærer med toårig grunnutdanning fra Norge unntas fra krav 4).

5. Bestått opptaksprøve i egenferdighet med tunge kjøretøy. Opptaksprøven gjennomføres ved studiested Stjørdal i henhold til retningslinjer for praktisk prøve

 

Ad punkt 2: CV eller arbeidsavtale er ikke godkjent som dokumentasjon på praksis.Vi må ha en arbeidsattest som viser hvor lenge du har vært ansatt, i hvilken stillingsprosent, samt en beskrivelse av ansvarsområder/arbeidsoppgaver/stillingstittel. 

Dokumentasjon som viser at søker fyller opptakskravene skal lastes inn i søknaden seinest ved søknadsfrist 1.mars. Søkere som avslutter trafikklærerutdanning våren 2021 må dokumentere punkt 2 og 3 for å bli kalt inn til opptaksprøve.  Opptaksprøven vil foregå i ukene 16 og 17 2021. Reise til og fra Nord universitet og opphold bekostes av den enkelte.

 

Retningslinjer for opptaksprøve for vurdering av egenferdighet, tunge kjøretøy, for opptak til utdanningen Trafikklærer tunge kjøretøy

 

Vedtatt av dekan 22.01.2021 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 4-2

Beskrivelse av opptaksprøven:

Opptaksprøve gjennomføres av Handelshøgskolen, faggruppe trafikk ved studiested Stjørdal. Fakultetet kontakter søkere etter søknadsfristen, med tidspunkt for gjennomføring av prøve.

For å bli kalt inn til opptaksprøve, må søker dokumentere at hun/han fyller punkt 2 og 3 innen gitt frist.

Før prøven starter må søker fremvise legitimasjon/førerkort med førerrett for klassene BECEDE. Prøven foregår med kjøretøy som Nord universitet disponerer. Opptaksprøven vil ta ca. 75 minutter, og inneholder blant annet til- og frakopling av tilhenger, daglig kontroll, sikkerhetskontroll, kjøring og rygging. Søkeren skal vise kjøredyktighet og trafikal kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Prøven vil bli vurdert som en helhet.

 

Søker som får ikke-bestått resultat på prøve har på grunn av opptakskravets art ingen klagerett, og søker får avslag på søknaden om opptak.

Søker som får bestått opptaksprøve, blir vurdert for om han/hun fyller de andre opptakskravene til studiet.

Samlinger

Vi planlegger for en kombinasjon av fysisk og digital undervisning:

 

Undervisning på studiested Stjørdal:

Fra og med onsdag 11. august i uke 32

Uke 33

Uke 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44

 

Digital undervisning

Uke 34- 37

 

Praksis ved selvvalg lærested

Uke 45-48

 

Endringer kan komme

Kostnader

Studieavgift:
  • 131 500 krSøknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2021

Mer informasjon