Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Program / oppstart

Oppmøte første dag

For nye studenter ved Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet blir den første samlingen gjennomført som fysiske forelesninger på studiestedet. Vi anbefaler deg å delta på forelesning. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få ​​mulighet til å bli kjent med både medstudenter og forelesere.​

Første oppmøte er på første samlingsdag mandag 26. september kl 10:00 - 16:00

Samlinger høsten 2022 

Uke 39: Seminarrom H

Mandag 26. september, kl. 10:00 - 16:00 Tirsdag 27. september, kl. 08:15 - 16:00 Onsdag 28. september , kl. 08:15 - 14:00 

Uke 47: Seminarrom H Mandag 21. november, kl. 10:00 - 16:00 Tirsdag 22. november, 08:15 - 16:00 Onsdag 23. november, kl. 05:15 - 12:15 


Nettsamlinger kan komme i tillegg. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 

Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Studieveileder for Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
Synnøve Myrvang - synnove.myrvang@nord.no
+47 74 82 37 67


Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 

>> Fadderperioden ​​ ​


​​​​​

​​​

Beskrivelse av studiet

​​​

Studiet «Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet» er et spennende utdanningstilbud skreddersydd for deg som har fullført toårig trafikklærerutdanning. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over to år (60 studiepoeng) som sammen med høgskolekandidatstudiet gir graden «Bachelor i  trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet» (totalt 180 studiepoeng). 

Gjennom samlinger på campus, samlinger på Teams og selvstudium får du en unik mulighet til faglige dypdykk og kompetanseutvikling på kjerneområder som pedagogikk og trafikksikkerhet. Dette vil være verdifullt i arbeidet som trafikklærer og i byggingen av en videre karriereveg.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Søkerne må ha graden høgskolekandidat trafikklærer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium forventes det at kandidaten

Kunnskap

 • har bred, oppdatert og relevant trafikkfaglig kunnskap
 • har kunnskap om sentrale psykologiske prosesser og sosiologiske forhold som påvirker utdanningskvalitet og vurdering
 • har kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om sentrale teorier om læring, undervisning, rådgivning og veiledning
 • har kunnskap om historiske hovedlinjer innen vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder

Ferdigheter

 • kan anvende, begrunne og gjøre kunnskapsbaserte valg av ulike undervisningsmetoder og -former
 • kan reflektere over og begrunne ulike valg innen trafikksikkerhetsarbeid
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • benytte relevant faglig teori og litteratur på en korrekt måte til å skrive et selvstendig arbeid med en pedagogisk eller trafikksikkerhetsrettet forskningsmessig problemstilling

Generell kompetanse

 • har kompetanse for analytisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i offentlig og privat regi
 • har innsikt i relevante pedagogiske problemstillinger
 • kan forstå, vurdere og ta stilling til forskning og forskningsresultater
 • kan delta i samfunnsdebatten og bidra til videreutvikling av trafikksikker og miljøvennlig vegtrafikk
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Jobbmuligheter

Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i offentlig forvaltning, i skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter.

Videre utdanning

Med bachelorgrad i Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet kan du søke på ulike masterprogram ved Nord universitet eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Utenlandsopphold

Det er knyttet to avtaler til programmet om internasjonalisering, som gir studentene mulighet til å reise ut. Avtalene er med Häme Vocational Institute i Finland og Tallinn University i Estland.

Samlinger

Samlinger høsten 2022

Uke 39: Mandag 26. september kl 10- onsdag 28. september kl 14

Uke 47: Mandag 21. november kl 10- onsdag 23. november kl 12.15

Nettsamlinger kan komme i tillegg.

Samlingsdatoer for 2023 og 2024 blir bestemt senere.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak i 2023
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak i 2023

Mer informasjon

​​