Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet


Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. ​

Mottatt studentnummer? >> Register deg som student ved No​rd universitet  

>> Les mer om hvordan studiehøsten 2020 blir ved Nord universitet.  ​


Oppmøte første dag

For nye studenter ved Bachelortrafikkpedagogikk og trafikksikkerhet blir den første samlingen gjennomført som fysiske forelesninger på studiestedet. Vi anbefaler deg å delta på forelesning. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få ​​mulighet til å bli kjent med både medstudenter og forelesere.​

Første oppmøte er på første samlingsdag mandag 14. september kl 10:00 - 14:00

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Studieveileder for Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
Synnøve Myrvang - synnove.myrvang@nord.no
+47 74 82 37 67Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner
 • Webkamera

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram

Timeplan og pensum

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Timeplan for Ba​chelor i t​rafikkpedagogikk og trafikksikkerhet 

Pensum

​Slik finner du frem til riktig pensum:

>> Pensum

Studentliv og annen praktisk informasjon

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet 


Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus: Mazemap Stjørdal 


​​

Studiet «Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet» er et spennende utdanningstilbud skreddersydd for deg som har fullført toårig trafikklærerutdanning. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over to år (60 studiepoeng) som sammen med  høgskolekandidatstudiet gir graden «Bachelor i  trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet» (totalt 180 studiepoeng). 

Gjennom fagsamlinger på campus, samlinger på Skype og selvstudium får du en unik mulighet faglige dypdykk og kompetanseutvikling på kjerneområder som pedagogikk og trafikksikkerhet som er verdifulle både i arbeidet som trafikklærer og i byggingen av en videre karriereveg! ​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Søkerne må ha graden høgskolekandidat trafikklærer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium forventes det at kandidaten:

Kunnskap

 • har bred, oppdatert og relevant trafikkfaglig kunnskap
 • har kunnskap om sentrale psykologiske prosesser og sosiologiske forhold som påvirker utdanningskvalitet og vurdering
 • har kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om sentrale teorier om læring, undervisning, rådgivning og veiledning
 • har kunnskap om historiske hovedlinjer innen vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder

Ferdigheter

 • kan anvende, begrunne og gjøre kunnskapsbaserte valg av ulike undervisningsmetoder og -former
 • kan reflektere over og begrunne ulike valg innen trafikksikkerhetsarbeid
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • benytte relevant faglig teori og litteratur på en korrekt måte til å skrive et selvstendig arbeid med en pedagogisk eller trafikksikkerhetsrettet forskningsmessig problemstilling

Generell kompetanse

 • har kompetanse for analytisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i offentlig og privat regi
 • har innsikt i relevante pedagogiske problemstillinger
 • kan forstå, vurdere og ta stilling til forskning og forskningsresultater
 • kan delta i samfunnsdebatten og bidra til videreutvikling av trafikksikker og miljøvennlig vegtrafikk
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Jobbmuligheter

Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i offentlig forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter

Videre utdanning

Med bachelorgrad i Trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet kan du søke på ulike masterprogram ved Nord universitet eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Utenlandsopphold

Det er knyttet to avtaler til programmet om internasjonalisering, som gir studentene mulighet til å reise ut. Avtalene er med Häme Vocational Institute i Finland og Tallinn University i Estland.

Samlinger

 

Samlinger høsten 2022

Uke 39: Mandag 26. september kl 10- onsdag 28. september kl 14

Uke 47: Mandag 21. november kl 10- onsdag 23. november kl 12.15

 

Nettsamlinger kan komme i tillegg.

 

Samlingsdatoer for 2023 og 2024 blir bestemt senere.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14:00
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14:00

Mer informasjon

​​