Universitetspedagogikk - basiskurs

Kortere studium i Bodø (internt)

Nord universitet vektlegger høy kvalitet på undervisningen. Universitetspedagogikk er et basiskurs som skal gi kunnskaper om sentrale emner innen undervisning, læring, veiledning og bruk av digitale verktøy. Kurset er et sentralt tiltak i institusjonens strategi for å videreutvikle universitetet som utdanningsinstitusjon gjennom å styrke de ansattes undervisning, veiledning og deres evne til kritisk refleksjon om og evaluering av egen og andres profesjonsutøvelse. Kursets fokus er deltakernes egen undervisning og veiledning, og kunnskapsutviklingen skjer gjennom at deltakerne får reflektere over planlegging, gjennomføring og vurdering med utgangspunkt i det enkelte emnes/fags vitenskapelige forutsetninger og egenart, i samarbeid med mentor og medstudenter. Dette skjer i en kontinuerlig veksling mellom teori- og praksisorienterte element for å styrke utviklingen av en didaktisk praksis. Kurset er bygd opp og videreutvikles i nært samarbeid med de enkelte fakultetene.


Beskrivelse av studiet

Nord universitet vektlegger høy kvalitet på undervisningen. Universitetspedagogikk er et basiskurs som skal gi kunnskaper om sentrale emner innen undervisning, læring, veiledning og bruk av digitale verktøy. Kurset er et sentralt tiltak i institusjonens strategi for å videreutvikle universitetet som utdanningsinstitusjon gjennom å styrke de ansattes undervisning, veiledning og deres evne til kritisk refleksjon om og evaluering av egen og andres profesjonsutøvelse. Kursets fokus er deltakernes egen undervisning og veiledning, og kunnskapsutviklingen skjer gjennom at deltakerne får reflektere over planlegging, gjennomføring og vurdering med utgangspunkt i det enkelte emnes/fags vitenskapelige forutsetninger og egenart, i samarbeid med mentor og medstudenter. Dette skjer i en kontinuerlig veksling mellom teori- og praksisorienterte element for å styrke utviklingen av en didaktisk praksis. Kurset er bygd opp og videreutvikles i nært samarbeid med de enkelte fakultetene.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Studiet er forbeholdt vitenskapelig ansatte og doktorgradsstipendiater ved Nord universitet som ønsker å videreutvikle sin undervisnings- og veiledningskompetanse.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon