Would you like to be our new conference assistant?

Internasjonale studenter
International Office is looking for 15 students who would like to work as assistants during the Internationalisation Conference 2018, March 13 -15, at study location Bodø.

​The Conference is an important meeting point for those working with internationalisation of higher education in Norway. The annual conference is a collaboration between SIU (the Norwegian Centre for International Cooperation in Education), Norwegian universities and university colleges. In 2018, the conference will be held for the seventh time, and for the first time in Bodø. Nord University is hosting the conference.

This year, there will be 100 International guests participating in the conference with Norwegian universities and university colleges. All students at Nord University, International and Norwegian, are welcome to apply.

For the duration of the conference we are looking for students to assist us with the following practical tasks:

 • Registration of participants
 • Technical assistance in the auditoriums and seminar rooms
 • Giving directions on campus and answer questions
 • Cloakroom services
 • Additional practical tasks

We are looking for students:

 • With good English communication skills
 • Who are friendly, service oriented and reliable
 • With a keen interest in contributing to Nord University being a great host

You must be able to work entire day (one or both days) during the conference day. 
It is an advantage if you have a Norwegian ID- Number (fødselsnummer), but it is not a requirement. 

Salary according to the pay scale for student ambassadors.
Selected candidates will be called in for a short interview. 

Konferanseassistent 

Enhet for Internasjonalisering ønsker å tilby 15 studenter mulighet til å jobbe som assistenter under Internasjonaliseringskonferansen 2018, 13-15. mars, ved studiested Bodø.

Internasjonaliseringskonferansen er den sentrale møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. 

Konferansen er en årlig begivenhet som arrangeres i samarbeid mellom SIU, Senter for internasjonalisering av utdanning. I 2018 arrangeres konferansen for sjuende gang, og for første gang i Bodø.  Nord universitet er vertskap for konferansen.
I år vil 100 internasjonale gjester delta i konferansen sammen med norske universitet og høgskoler.

Alle studenter ved Nord universitet, internasjonale og norske, er velkomne til å søke. 
Under konferansedagene 13-15 mars trenger vi studenter som kan hjelpe oss med 
følgende praktiske oppgaver: 

 • Registrering av deltakere
 • Teknisk hjelp i auditorium og seminarrom 
 • Vise vei/ svare på praktiske spørsmål
 • Garderobevakt
 • Andre praktiske oppgaver

Vi søker studenter som:

 • Snakker godt engelsk
 • Har godt humør, er serviceinnstilt og pålitelige.
 • Er interessert i å bidra til at Nord Universitet fremstår som en ypperlig vert.
 
Du må kunne jobbe hele dager under konferansen (en eller begge dagene).
Det er en fordel om du har norsk fødselsnummer, men det er ikke et krav.

Lønn i henhold til gjeldende satser for studentambassadører.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til et kort intervju.


For questions, contact Kaja Opsahl at the International Office: 

A short application and references must be sent to Monica Brobak, Head of International office, monica.brobak@nord.no, within February 12.
 
Please state your student number in the application.

Interviews will be held on February 16 and 19.