Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Videreutdanning i Mo i Rana

Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby kvalifisert og systematisk veiledning i barnehagelærerutdanningen. Veiledningen skal bidra i studentenes profesjonsutvikling, samtidig som veiledningen skal kunne bidra til kollektive utviklings- og læringsprosesser i barnehagen. Studiet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr. semester. Hver samling er på 2 dager.

Beskrivelse av studiet

Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby kvalifisert og systematisk veiledning i barnehagelærerutdanningen. Veiledningen skal bidra i studentenes profesjonsutvikling, samtidig som veiledningen skal kunne bidra til kollektive utviklings- og læringsprosesser i barnehagen. Studiet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger pr. semester. Hver samling er på 2 dager.

Oppbygging/emner

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. Endringer kan forekomme.

Opptakskrav

 Fullført førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning jf. Barnehagelovens bestemmelser §17 og § 18. Det er en fordel at studenten er tilsatt i en barnehage i studieperioden. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 

 

 

Jobbmuligheter

 Studiet kvalifiserer til arbeid som praksislærer for barnehagelærerstudenter.

 

Videre utdanning

Videreutdanningstilbudet inngår i startegien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Utenlandsopphold

Ikke aktuell

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2019
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier/kurs
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2019

Mer informasjon