Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Kortere studium, Mo i Rana og Levanger

​​
Dette studiet har kun oppstart i Levanger i 2021​

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart 

Velkommen som student ved Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 1

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.
Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​​

​Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart
Oppstart for Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 er torsdag 02.09.21 kl. 1600-1930 i Ho250, 2. etasje i Hovedbygget på Campus Levanger. ​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her:  

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit.  

​Pensum 
Slik finner du riktig pensum: 

​Utstyr 
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr: 
 
  • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
  • Hodetelefoner  
  • Webkamera

Tilrettelegging 
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere. Det gir teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes og nyutdannedes sin profesjonsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta veilderutdanning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Beskrivelse av studiet

Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere. Det gir teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes og nyutdannedes sin profesjonsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta veilderutdanning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Det kreves godkjent profesjonsutdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole og minimum 2 års praksis som lærer eller annet relevant pedagogisk arbeid etter endt utdanning. (Deltidsstillinger regnes om til heltid for å dekke kravet om 2 år heltids praksis). I særlige tilfeller kan opptak foretas for personer med annen relevant profesjonsutdanning på bachelornivå.

 Søkere må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole eller barnehage. Hvis du ikke er ansatt må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole eller barnehage mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole eller barnehage prioriteres.

Jobbmuligheter

Studiet gir formell kompetanse innenfor veiledningsfeltet generelt og tilfredsstiller nasjonale krav som stilles om veiledningskompetanse for praksislærere og mentorer spesielt. Slik vil studiet kunne gi fortrinn til stillinger der det stilles krav til formell veiledningskompetanse.

Videre utdanning

 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2, 15 sp. Det kan søkes godkjent og innpasset i relevante pedagogiske masterløp.

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Samlinger

8  dager med samling, som organiseres  fleksibelt i to- dagers og enkeltdagssamlinger.

Høst 2021 Levanger:

Uke 35: Torsdag 02.09.21 kl. 16.00-19.30.

Fredag   03.09.21 kl. 09.00-14.00.

Uke 38: Fredag   24.09.21 kl. 09.00-14.00.

Uke 42: Fredag   22.10.21 kl. 09.00-14.00.

Uke 45: Torsdag 11.11.21 kl. 16.00-19.30.

Fredag   12.11.21 kl. 09.00-14.00.

Uke 48: Torsdag 03.12.21 kl. 16.00-19.30.

Fredag   04.12.21 kl. 09.00-14.00.

 

Høst 2021 Mo i Rana:

Uke 35

Tirsdag 31. august: Kl.09.00 – 16.00

Onsdag 01. september Kl. 08.30 – 16.00

Uke 39

Tirsdag 28. september: Kl. 09.00 – 16.00

Onsdag 29. september Kl.08.30 – 16.00

Uke 43

Tirsdag 26. oktober: Kl. 09.00 – 16.00

Onsdag 27. oktober Kl. 08.30 – 16.00

Uke 47

Tirsdag 23. november kl. 09.00 – 16.00

Onsdag 24. november Kl. 08.30 – 16.00

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Fortløpende opptak
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Fortløpende opptak

Mer informasjon