Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Samlingsbasert

​​

Studiet er trukket, det blir ikke opptak i 2020. 

Studiet utdanner veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes og de nyutdannede læreres sin profesjonsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. 

Studiet er en samlingsbasert videreutdanning på 15 studiepoeng.

Beskrivelse av studiet

​​

Studiet er trukket, det blir ikke opptak i 2020. 

Studiet utdanner veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes og de nyutdannede læreres sin profesjonsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. 

Studiet er en samlingsbasert videreutdanning på 15 studiepoeng.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Det kreves godkjent profesjonsutdanning på bachelornivå som barnehagelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole. Det kreves minst 2 år praksis som lærer etter endt utdanning. I særlige tilfeller kan opptak foretas for personer med annen, relevant profesjonsutdanning på bachelornivå.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse innenfor veiledningsfeltet generelt og tilfredsstiller nasjonale krav som stilles om veiledningskompetanse for praksislærere og mentorer spesielt. Slik vil studiet kunne gi fortrinn til stillinger der det stilles krav til formell veiledningskompetanse.  

Videre utdanning

VMENTOR2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Utenlandsopphold

Nei.

Samlinger

Studiet har 4 samlinger - hver på 2 dager. Med forbehold om endringer.

Samlingsukene høst 2020 på Campus Helgeland, Mo i Rana:

 

  • Uke 35: Onsdag 26. og torsdag 27. august, kl. 09.00 – 16.00
  • Uke 39: Onsdag 23. og torsdag 24. september, kl. 09.00 – 16.00
  • Uke 43: Onsdag 21. torsdag 22. oktober kl. 09.00 – 16.00
  • Uke 47: Onsdag 18. og torsdag 19. november kl. 09.00 – 16.00

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april, søk opptak fra 1. februar
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april, søk opptak fra 1. februar

Mer informasjon