Veiledningspedagogikk

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1! 

Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

For Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 er det viktig at du betaler semesteravgift og registrerer deg i god tid før første samling. Dette er nødvendig for at du skal få tilgang  til Canvasrommet og andre nettressurser.​

>> Les mer om registrering 

Oppstart 

Oppstart for Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1  er torsdag 25. august klokken 09.00.

Studiet er nettbasert med fem samlinger. Tidspunkt for samlingene ligger under «Samlinger».

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

​Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  

 

Pensum 

Slik finner du riktig pensum: 

>> Pensum  


Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera 

 

Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

>>Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 

>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet ​
Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 er et studium som gir formell kompetanse i veiledning og tverrprofesjonell samhandling i utdanning og yrke. Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Studiet er universitetets tilbud til kvalifisering av praksisveiledere med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning. Sentrale emner i studiet er veiledningsteorier og metoder, kunnskaps- og læringssyn, etikk, kompetanseutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid. Veiledningssamtalen står sentralt.

Studiet er nettbasert.

Beskrivelse av studiet

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 er et studium som gir formell kompetanse i veiledning og tverrprofesjonell samhandling i utdanning og yrke. Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Studiet er universitetets tilbud til kvalifisering av praksisveiledere med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning. Sentrale emner i studiet er veiledningsteorier og metoder, kunnskaps- og læringssyn, etikk, kompetanseutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid. Veiledningssamtalen står sentralt.

Studiet er nettbasert.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført videreutdanning i Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 har studenten følgende sluttkompetanse:

Kunnskaper 

Studenten har

 • inngående kunnskap om utvalgte, sentrale teorier, metoder, begreper og empiri innen veiledning 
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et tverrfaglig perspektiv  
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv  
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser 
 • inngående kunnskap om etiske og juridiske krav til veiledning

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, organisere, lede og gjennomføre veiledningssamtaler individuelt og i gruppe innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt 
 • anvende veiledningsprosessen som en pedagogisk og faglig lærings- og utviklingsprosess
 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og foreta løpende skikkethetsvurdering
 • drive fagutvikling, vurdering og utprøving av ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og digitale arbeidsformer

 

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon, begrunne egen veiledningspraksis og eventuelt justere denne
 • identifisere og analysere utfordringer, etiske dilemma og juridiske utfordringer i veiledning, og drøfte valg av tilnærming og handlingsalternativer
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Videre utdanning

Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterløp.

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 (20 studiepoeng) tilbys som påbygging av veilederkompetansen.

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Samlinger

Studiet er nettbasert.

Datoer for samlinger høsten 2023 (med forbehold om endringer):

Uke 34: 24. og 25. august kl 09 - 15

Uke 38: 21. september kl 09 - 12

Uke 42: 19. og 20. oktober kl 09 - 15

Uke 45: 9. november kl 09 - 12

Uke 48: 30. nov og 1. des kl 09 - 15

Uke 49: Hjemmeeksamen 7 dager
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon