Veiledningspedagogikk

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2

​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2

 

Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

For Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 er det viktig at du betaler semesteravgift og registrerer deg i god tid før første samling. Dette er nødvendig for at du skal få tilgang  til Canvasrommet og andre nettressurser.​

>> Les mer om registrering 

 

Oppstart 

Oppstart for Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 er torsdag 18. august klokken 09.00 ved studiested Levanger.

Studiet er samlingsbasert med totalt 7 samlinger.

 • Samling 1, 3, 5 og 7 er fysiske samlinger. Det er de som har doble dager.
 • Samling 2, 4 og 6 er digitale. Det er korte, en-dagers samlinger. 

Tidspunkt for samlingene ligger under «Samlinger».​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  

 

Pensum 

Slik finner du riktig pensum: 

>> Pensum  


Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 

•             PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

•             Hodetelefoner  

•             Webkamera 

 

Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 


>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet 
Studiet er et frittstående masteremne og bygger på Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, eller tilsvarende, og gir fordypning og formell kompetanse i veiledning. Du kan veilede studenter, elever, fagtilsatte, ledere, brukere av ulike tjenester, og andre grupper. Du lærer om endringsprosesser, veileders rolle og funksjon, konflikthåndtering og veiledning i grupper, og du får prøve ut nye metoder i veiledningspraksis med påfølgende veiledning på egen veiledning. Studiet er planlagt å gå i Levanger høsten 2023 og i Bodø våren 2024, med forbehold om endringer.

Beskrivelse av studiet

Studiet er et frittstående masteremne og bygger på Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, eller tilsvarende, og gir fordypning og formell kompetanse i veiledning. Du kan veilede studenter, elever, fagtilsatte, ledere, brukere av ulike tjenester, og andre grupper. Du lærer om endringsprosesser, veileders rolle og funksjon, konflikthåndtering og veiledning i grupper, og du får prøve ut nye metoder i veiledningspraksis med påfølgende veiledning på egen veiledning. Studiet er planlagt å gå i Levanger høsten 2023 og i Bodø våren 2024, med forbehold om endringer.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, Yrkesfaglig veiledning 1 eller annet veiledningsstudium med minimum 10 studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om veiledningsteorier og metoder innenfor personsentrert-, kognitiv- og gestalt tilnærming
 • har inngående  kunnskap om veiledningsteori og metoder innenfor systemteoretisk tilnærming
 • har inngående kunnskap om improvisasjon og kreativ tilnærming i veiledning
 • har inngående kunnskap om tverrprofesjonell samhandling, relasjons- og samspillsprosesser
 • har avansert kunnskap om lærings- og endringsprosesser
 • kan anvende kunnskap om gruppeprosess og konflikthåndtering innenfor veiledningsfaget
 • kan analysere veiledningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets tradisjoner og egenart og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til faglige og etiske problemstillinger og anvende dette i utøvelse av veiledning.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier, strategier og metoder i veiledning og anvende disse knyttet til lærings- og endringsprosesser.      
 • kan ta initiativ og anvende kunnskap om tverrprofesjonell samhandling, samspillsprosesser og konflikthåndtering på en aktiv og selvstendig måte

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere eksistensielle og etiske problemstillinger i veilednings- og samhandlingsprosesser.
 • kan anvende veiledningsfaglige kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen kommunikasjon og samhandling på person- og systemnivå.
 • kan analysere veiledningens dynamikk og kompleksitet, og benytte kunnskap og kreativitet i planlegging og gjennomføring av veiledningen.
 • kan kommunisere veiledningsfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.  

Videre utdanning

Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterprogram.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Samlingsdatoer Levanger høsten 2023 (med forbehold om endringer):

Uke 33: 17. og 18. august kl 09 – 15 (fysisk samling)

Uke 35: 31. august kl 09 – 12 (digital samling)

Uke 37: 14. og 15. september kl 09 – 15 (fysisk samling)

Uke 40: 5. oktober kl 09 – 12 (digital samling)

Uke 43: 26. og 27. oktober kl 09 – 15 (fysisk samling)

Uke 46: 16. november kl 09 – 12 (digital samling)

Uke 49: 7. og 8. desember kl 09 – 15 (fysisk samling)

Uke 50: Eksamen, hjemmeeksamen over 7 dagerSøknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 20
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon