Helse

E-helse - digital samhandling og velferdsteknologi

Videreutdanning

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved utdanningen E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi​. 

​Denne høsten gjennomføres emnet Digital dokumentasjon og -samhandling (fagkode HEL 7000)​, ett av tre delemner i E-helsefaget.


Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for betaling og registrering er 1. september.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned).

>> Les mer om registrering

Oppstart

Undervisning og studiearbeid går parallelt for de to gruppene som tar emnet som henholdsvis masterfordypning eller som videreutdanning.


Emnet foregår i sin helhet via nettbaserte samlinger og gruppearbeid:
6. september som felles oppstart for E-helse.

 • Deler av dagens program vil dere som tar faget som masterfordypning ha fått gjennom oppstart på mastergradsløpet.
 • Timeplanen vil vise hvilke deler av dagen alle er forventet delta.
 • Dere som tar emnet som videreutdanning forventes å delta hele dagen.

 

11. + 13. oktober: en av dagene blir online felles, en av dagene egenstudier, se timeplan tidlig i august om endelig avklaring på fordeling

1. + 2. november:  en av dagene blir online felles, en av dagene egenstudier, se timeplan tidlig i august om endelig avklaring på fordeling

24. november, online felles samling

I tillegg legges det opp til gruppearbeid der arbeidsgruppene selv avtaler samlingstidspunkter.

 

Arbeidskrav

Gruppene skal også jobbe med, og levere inn et arbeidskrav i løpet av semesteret.

Eksamen 

Individuell eksamen i form av en prosjektoppgave utarbeidet gjennom semesteret, med innlevering  torsdag 8. desember.​


Timeplan, pensum og annen informasjon​

Timeplan

Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

 

Pensum

Slik finner du riktig pensum:

>> Pensum

 

Utstyr

Emnet gjennomføres som et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr med tilfredsstillende kvalitet:

 • PC/Mac/nettbrett med stabil nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera

 

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det.

>> Les mer om tilrettelegg​​ing i studiehverdagen.

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart, og mye annet

​ ​​

Opplegg høsten 2022


Opplegg for HEL7000 høst 2022

Emne
Uke
Datoer
Kommentarer
​Klart til oppstart

Frist 6. sep.​
Levere egenpresentasjon​
​Undervisningsdag
​36
​Tir. 6. sep.
​Oppgave legges ut, tilbud om veiledning
​Studiedag, lærer tilgjengelig


​Tor. 8. sep.
​Evt veiledning.
​Undervisningsdag
​40
​Tir. 4. okt.
​AK legges ut
​Studiedag, lærer tilgjengelig

​Tor. 6. okt.

​HEL7000 oppgave inn
​40
​4. eller 6. okt.
​Framlegg hviskeleken
​Undervisningsdag
​44
​Tir. 1. nov. 
​Eksamensoppgave leveres ut
​HEL7000 AK inn


AK med hverandrevurdering​
​Studiedag, lærer tilgjengelig

​Tor. 3. nov.


​HEL7000 UV
​47
​Tir. 22. nov.

​Studiedag, lærer tilgjengelig
​47
​Tor. 24. nov.


​HEL7000 eksamen
​49
​Tor. 6. des
​​Leveres på Inspera


Opplegg for HEL7002 høst 2022

Emne
Uke​
Datoer
Kommentarer
​Undervisningsdag
​36
​Ons. 7. sep.
​Oppgave ut og eksamensoppgave ut
​Studiedag med lærer tilgjengelig


​Tor. 8. sep.
​Veiledning
​HEL7002 UV
​41
​Ons. 5. okt.
​Oppgave inn: prosjektbeskrivelse

​41
5. eller 6. okt.​
​Levere ut arbeidskrav, veiledn. underveis.
​Studiedag med lærer tilgjengelig


​Tor. 6. okt.


​Undervisningsdag
​44
​Ons. 2. nov.


​AK inn
​44

AK fremlegg + tilbakemelding fra lærer​
Studiedag med lærer tilgjengelig​

Tor. 3. nov.​


​Undervisningsdag
​47
​Ons. 23. nov.


​Studiedag med lærer tilgjengelig
​47
​Tor. 24. nov.


​HEL7002 eksamen
​49
​Tor. 6. des.
​Innleveringsfrist

​​
Dette studiet er for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste. Studiet har en praksisnær tilnærming. 

Beskrivelse av studiet

Dette studiet er for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste. Studiet har en praksisnær tilnærming. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført og bestått 3- årig helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om digitale samhandlingsløsninger og avansert kunnskap om bruk av velferds- og behandlingsteknologi
 • har inngående kunnskap om organisatoriske faktorer for implementering, målrettet planarbeid og systematisk kontinuerlig kvalitetsforbedring av e-helseløsninger
 • kan analysere behovet for involvering av brukere for utvikling av e-helseløsninger
 • har spesialisert kunnskap om prosjektledelse

 Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til digitale samhandlings- og dokumentasjonsløsninger
 • kan kartlegge og utrede sentrale problemstillinger vedrørende bruk av e-helseløsninger på individ- og organisasjonsnivå, og gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt
 • kan stimulere til tverrfaglig samhandling og koordinere bruk av velferdsteknologi til tjenestemottaker og grupper av tjenestemottakere
 • kan lede prosjekter med implementering av e-helseløsninger

Generell kompetanse

 • kan analysere samspillet mellom velferds- og behandlingsteknologi, mennesket og organisasjon
 • kan arbeide selvstendighet og systematisk på en vitenskapelig måte
 • kan kritisk reflektere over etiske og faglige problemstillinger ved implementering av e-helseløsninger
 • kan bidra til digital innovasjon og fagutvikling i helsetjenesten

Jobbmuligheter

Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid med e-helse både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt hos private helse- og omsorgstjenester.

Videre utdanning

Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.

Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i Master i klinisk sykepleie og i Master i Helsevitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Ingen avtalte

Samlinger

Undervisningen gis helt og holdent nettbasert via studentportalen: både med felles samlinger på en nettbasert læringsplattform, og egenstudier med utgangspunkt i forelesninger i opptak som legges ut gjennom semesteret. Det gis åpning for en fysisk samling på 1-3 dager pr semester etter avtale.

Det legges opp til individuelle innleveringer og gruppearbeid med både hverandrevurderinger og tilbakemeldinger fra lærer. Gruppearbeid og vurderingssamlinger er obligatoriske med minimum 80 % deltakelse.

Emnene vil ha selvstendige eksamener.

Høst 2023

HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling.
Digitale samlinger 5.-7.sept + 10.-12.okt + 21.nov
Oppgave innleveres 21.des

Vår 2024

HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi.
Digitale samlinger;
Oppgave innleveres uke

Høst 2024

HEL7002 Systemimplementering og tjenesteinnovasjon.
Digitale samlinger:
Oppgave innleveres:Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023. Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023. Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon