Helse

E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi

Videreutdanning

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Videreutdanning i velferdsteknologi ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.  

Registrerin​g
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til læringsplattformen Canvas, der vi benytter Zoom som undervisnings- og samarbeidsforum. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Oppmøte første dag
Vi anbefaler at du møter opp til studiestart. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg.​


Kontaktinformasjon
Avtal time med din studieveileder (se kontaktinformasjon i høyre kolonne) eller chat med oss.

Utstyr
Velferdsteknologistudiet er et nettbasert læringsopplegg og det er derfor viktig at studentene har: 
  • PC/Mac/nettbrett med tilstrekkelig og stabil nettilgang
  • Webkamera av rimelig god kvalitet
  • Hodetelefoner av rimelig god kvalitet

​Tilrettelegging​
Dersom du har spesielle utgfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen


Program for studiestart​

Det legges opp til 9 samlingsdager i høstsemesteret, både direkte samlinger, og fleksible dager med utlagt læringsstoff. Det er lagt opp til tre obligatoriske innleveringer og en prosjektoppgave som eksamen på slutten av semesteret. Datoer for samlingene i høstsemesteret er som følgende (med forbehold om uforutsatte endringer):


Oppstart i uke 36

3. og 4. september kl. 0900-1500

For resten av studiet: Se samlingskalender lenger ned på siden.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Studiested og studentliv

Viktig informasjon

Dette studiet gjennomføres i sin helhet nettbasert og med stor grad av gruppearbeid over nett og egenstudieaktivitet. 

Undervisningsdagene for høstsemesteret er nå satt. Nettundervisningen foregår både i sanntid på de dagene som er satt opp, men forelesingene blir også tatt opp for repetisjon eller for bruk ved fravær. Undervisningsdagene er tematisk lagt opp og varer fra 0900-1500: Det legges opp nettpedagogiske aktiviteter som ressursforelesninger, egenaktivitet og gruppearbeid med felles oppsummering. Inn til halvparten av de oppsatte dagene vil være fleksible, der forelesninger legges ut på forhånd og så kan student bestemme tidspunkt for gjennomgang. Gruppearbeid gjennomføres både på undervisningsdager og mellom disse. Det er krav om obligatorisk deltakelse på 80% av gruppearbeidet for å få godkjent eksamen. Å sette av faste dager fungerer erfaringsmessig best for å få satt av tid til studier og gruppearbeid.

Studiet fokuserer på bruk av kunnskapsbasert praksis for å kartlegge, vurdere, implementere og evaluere velferdsteknologi eller annen behandlingsteknologi som en integrert del av tjenesten.  Høstsemesteret har hovedfokus på organisasjon og innovasjon i denne sammenhengen.​
Dette studiet er for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste. Studiet har en praksisnær tilnærming. 

Beskrivelse av studiet

Dette studiet er for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste. Studiet har en praksisnær tilnærming. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført og bestått 3- årig helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå

Jobbmuligheter

Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid med e-helse både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt hos private helse- og omsorgstjenester.

Videre utdanning

Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.

Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i Master i klinisk sykepleie og i Master i Helsevitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

ingen avtalte

Samlinger

Undervisningen gis helt og holdent nettbasert via studentportalen: både med felles samlinger på en nettbasert læringsplattform, og egenstudier med utgangspunkt i forelesninger i opptak som legges ut gjennom semesteret .Det gis åpning for en fysisk samling på 1-3 dager pr semester etter avtale.

 Det legges opp til individuelle innleveringer og gruppearbeid med både hverandrevurderinger og tilbakemeldinger fra lærer. Gruppearbeid og vurderingssamlinger har  obligatorisk deltakelse med minimum 80% deltakelse.

Emnene vil ha selvstendige eksamener. Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon