Helse

Velferdsteknologi

Videreutdanning

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Dette faget er basert på nettundervisning og med stor grad av gruppearbeid over nett og egenstudieaktivitet. Det er en god del gruppearbeid som skal gjennomføres både på undervisningsdagene og mellom disse. Det er krav om obligatorisk deltakelse på 80% på forelesningsdager /gruppearbeid for å få godkjent eksamen. 

Undervisningsdagene for høstsemesteret er nå satt. Nettundervisningen foregår hovedsakelig i sanntid på de dagene som er satt opp, men forelesingene blir stort sett tatt opp for repetisjon eller for bruk ved fravær. Hver undervisningsdag er fra 0900-1500 der det legges opp til mellom 3-4 timer  undervisning, 1-2 t eget arbeid, og 1-2 t gruppearbeid med oppsummeringssekvens til slutt. Vi vil legge opp til noe fleksibilitet enkelte dager, dvs noen av de sanntidsforelesningene vi har legges ut på forhånd i mindre snutter og så kan gruppen bestemme når dere jobber sammen om oppgavene som hører til. 
Selv om vi lager noen «frie dager» og noen færre obligatoriske dager, er  tilbakemeldingen fra årets studenter er at dette med faste dager fungerer best for å få satt av tid til studier.

Vi tilbyr i år ei fysisk samling pr semester. Første samling vil bli på vårt campus på Stjørdal i november. Det vil bli gitt muligheter til å følge samlingens undervisning på nett for de som ikke får til å delta fysisk. Ekskursjoner vil ikke blir overført digitalt, men gruppearbeid kan gå nettbasert som normalt.

Program


Undervisning direkte via nettforum Oppgaveinnleveringer: individuelle eller i gruppe
3+ 4. september 
 22. september: refleksjonsnotat, individuelt
24 + 25. september 
23. oktober- (endret dato) 
 26. oktober: prosjektbeskrivelse, gruppe
30.oktober  
4.+5. november 
 

10. november: Kartleggingsnotat, gruppe

 

18.+19. november: Fysisk samling på Stjørdal  
 

12. desember: prosjektoppgave; eksamen: individuelt eller i gruppe

 Studiet fokuserer på hvordan du kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskningsresultater, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap til bruk i arbeidet med å implementere velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten.  

Beskrivelse av studiet


Studiet fokuserer på hvordan du kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke eksisterende forskningsresultater, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap til bruk i arbeidet med å implementere velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten.  

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført og bestått 3- årig helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå

Jobbmuligheter

Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med oppdatert kunnskap sett i forhold til nye føringer og lovverk

Videre utdanning

Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.

Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

ingen avtalte

Samlinger

Undervisningen skjer i nettklasserommet Adobe connect.
All undervisning er nettbasert. Tidspunktene er felles for alle dager 09.00-15.00.

Med forbehold om endringer.

Obligatorisk oppmøte:
At studiet er nettbasert vil si at både forelesninger og gruppearbeid gjennomføres via nett i "sann tid".

Undervisning direkte via nettforum (adobe connect i fjor, dette kan muligens endres i år) HEL5001:

3. og 4. september 2019
24. og 25. september 2019
16. oktober 2019
30.oktober 2019
4+5 november 2019

18-19. november 2019 der prøver vi å få lunsj til lunsj samling fysisk på Stjørdal likevel med mulighet for nettbasert deltakelse på direkte undervisning.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon