Mor og hennes psykisk utviklingshemmede gutt

Vernepleierutdanning

Bachelorgrad i Namsos

Velkommen til studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på bachelor i vernepleie ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Studiestart og registrering
Sjekkliste for nye studenter

Om ditt studiested

Praktisk informasjon studiested Namsos


Annen praktisk informasjon
Registrering skjer onsdag 14. august kl. 10.00 på klasserommet Odin.
Første undervisning starter torsdag 15. august klokken 0900.

Program

Onsdag 14. august:
Kl. 10.00: Oppmøte på auditorium Odin, registrering og velkomst
Kl. 12.00: Felles åpningsseremoni utendørs ved kantina
Kl. 13.00: Lunsj og omvisning

Torsdag 15.august 
Kl. 09.00-15.00 Faglig program. Felles informasjonstime for de nye studentene, auditorium Juvika. Undervisning i VPL1000, Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk - klasserommet Odin

Fredag 16.august 
Kl. 09.00-15.00 Faglig program. Canvas og Office 365 for nye studenter v/ Kompetansesenter for læring og teknologi - KOLT - på Auditorium Juvika. Undervisning i VPL1000, Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk - klasserommet Odin

Studentliv

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via Fadderprogrammet.Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at personer med funksjonsnedsettelser skal mestre dagliglivets gjøremål best mulig.

Beskrivelse av studiet


Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at personer med funksjonsnedsettelser skal mestre dagliglivets gjøremål best mulig.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester.

Jobbmuligheter

Som vernepleier jobber du i velferdstjenestene både i offentlig og privat sektor. Du kan blant annet jobbe i brukerens eget hjem, i kommunale helse- og omsorgstjenester,i spesialisthelsetjenesten og barnehage eller skole. Med helse- og sosialfaglig kompetanse kan du være med å tilrettelegge brukers hverdag.

Videre utdanning

Bachelorgrad i vernepleie gir mulighet til å søke studier på mastergradsnivå.

Utenlandsopphold

Nord universitet har samarbeidsavtaler med universiteter og praksissteder som gir studentene mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Vernepleierutdanningen har avtale om utvekslingsopphold i 2. studieår. Mer informasjon om dette finnes på fakultetets nettsider.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon