Vernepleier

Vernepleie

Bachelorgrad i Namsos

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Bachelor i vernepleie ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.  

Registrerin​g
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Oppmøte første dag
Vi anbefaler at du møter opp til studiestart onsdag 12. august. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg.​


Kontaktinformasjon
Ved spesielle behov kan du ta kontakt med studieveileder Camilla Buvarp Tiller, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. Camilla kommer og snakker med klassen fredag 14. august.

Politiattest
Bachelor i vernepleie krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studenter bør ha tilgang til:

    • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
    • Hodetelefoner
    • Webkamera

​Tilrettelegging​
Dersom du har spesielle utgfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

Program for studiestart

Onsdag 12. august:

Kl. 1030-1200 Åpning og velkomst på auditorium Juvika​​
Velkomst v/ studieprogramansvarlig Gunn Eva Myren og faggruppeleder Ingunn Skjesol
Kulturelle innslag og hilsninger

12:00 Møte med faddere og Fadderlunsj i kantinaTorsdag 13. august:


08:45- 15:00 Vi skal ut på tur og bli bedre kjent. 

Vi går sammen fra Universitetet kl 09:00
Ta på gode sko og ta med deg mat og drikke.

Fadderaktiviteter utenfor undervisningstid​


Fredag 14. august:

Kl. 0830-14:30 Faglig program på undervisningsrom Karen Anna.
Informasjon fra administrasjon og øvrige støttefunksjoner

Fadderaktiviteter utenfor undervisningstid
Vi viser til fadderprogrammet for ytterligere detaljer om aktiviteter.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

​Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Kollektiv transport til og fra campus

Du når ellers det meste ved å gå eller sykle, eller du kan ta bussen "By-bassen".

Studiested og studentliv

Fadderperioden​

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:​


Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering,  miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Beskrivelse av studiet

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering,  miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

For å få opptak med grunnlag i realkompetanse må du ha relevant arbeidserfaring i forhold til det som du ønsker å utdanne deg til. Med relevant kompetanse for vernepleierutdanningen er 5 års erfaring i praktisk arbeid innenfor et eller flere følgende områder barnehage, skole, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, Vekst bedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Mer informasjon om realkompetanse finner du her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse 

Har du utdanning innen helse- og sosialfagutdanninger på lavere nivå vil dette telle ekstra, utdanning som vil gi slik uttelling er: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansesjåfør og legesekretær.

Jobbmuligheter

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester, og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.

 

Vernepleiere har spesiell kompetanse innen

  • Inkludering, deltakelse og rettigheter
  • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp
  • Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Videre utdanning

Bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer for videreutdanning og masterstudier innenfor helse- og samfunnsvitenskapelige områder.

Utenlandsopphold

Augsbourg University, Minneapolis, USA

Holstebro, Danmark

Madagaskar

 

4. semester anbefales gjennomført i utlandet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Namsos

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021

Mer informasjon