Vernepleier

Vernepleie - deltid

Bachelorgrad i Bodø

​​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

​Velkommen som student ved bachelor i vernepleie, deltid.

​Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.


Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. 


>> Registrer deg som student ved Nord universitet  


Program / oppstart

Samlinger
Utdanningen er en nett- og samlingsbasert deltidsutdanning.

Vi starter med to nettsamlinger 19.08 og 26.08 før vi møtes på den første samlingen i Bodø uke 35 (30.08 – 03.09) alle dager mellom kl 09.00 og 15.00.

Den første digitale  samlingene 19.08 vil skje via Zoom. Den vil vare ca 4 timer. Dere logger dere på  Zoom lenken https://nord.zoom.us/j/68053600492?pwd=MFQ3OFA2RUEwS1dEbVhaVnZxN1FIdz09

Epost med pålogging til Zoom får studentene innen den 18. august.

Det er viktig at dere så snart dere får brev om opptak betaler studieavgiften slik at dere får tilgang til de digitale læringsplattformene og fort lærer dere hvordan dere logger dere inn på Canvas.​

Vi gjør oppmerksom på at både de digitale samlingene og de fysiske samlingene er obligatoriske. 

Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen.

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Genelt om timeplan, velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan


Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene må ha tilgang til: 

 

  • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

  • Hodetelefoner  

  • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet


Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden
Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Dette er et samlings og nettbasert studie over fire år. Samlingene vil gå over flere dager (fra to til fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. Totalt antall dager pr halvår vil være opptil 15 dager. Ved siden av samlingene vil undervisning bli gitt over nettet det er planlagt en seminardag over nettet hver 14 dag. Foruten dette vil det bli lagt ut ulike læringsaktiviteter på nettet som studentene skal benytte.

Beskrivelse av studiet

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Dette er et samlings og nettbasert studie over fire år. Samlingene vil gå over flere dager (fra to til fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. Totalt antall dager pr halvår vil være opptil 15 dager. Ved siden av samlingene vil undervisning bli gitt over nettet det er planlagt en seminardag over nettet hver 14 dag. Foruten dette vil det bli lagt ut ulike læringsaktiviteter på nettet som studentene skal benytte.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

For å få opptak med grunnlag i realkompetanse må du ha relevant arbeidserfaring i forhold til det som du ønsker å utdanne deg til. Med relevant kompetanse for vernepleierutdanningen er 5 års erfaring i praktisk arbeid innenfor et eller flere følgende områder barnehage, skole, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, Vekst bedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Mer informasjon om realkompetanse finner du her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

Har du utdanning innen helse- og sosialfagutdanninger på lavere nivå vil dette telle ekstra, utdanning som vil gi slik uttelling er: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansesjåfør og legesekretær.

Jobbmuligheter

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester, og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.

Vernepleiere har spesiell kompetanse innen

  • Inkludering, deltakelse og rettigheter
  • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp
  • Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Videre utdanning

Bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer for videreutdanning og masterstudier innenfor helse- og samfunnsvitenskapelige områder.

Utenlandsopphold

Augsbourg University, Minneapolis, USA

Holstebro, Danmark

 

4. semester anbefales gjennomført i utlandet.

Samlinger

Vernepleie deltid er organisert som et nett- og samlingsbasert studie. Studiet vil ha samlingsuker i Bodø, digitale seminar som studentene deltar i på nett og praksisuker der studentene får tildelt et praksissted.

 

Oversikt høst 2021

Samlinger i Bodø: Uke 35 og 43

Digitale seminar: 19.08, 26.08, 16.09, 30.09. 15.10. 03.12, 16.12

Praksis: Uke 45-48

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021

Mer informasjon