Vernepleier

Vernepleie - deltid

Bachelorgrad i Bodø

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Dette er et samlings og nettbasert studie over fire år. Samlingene vil gå over flere dager (fra to til fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. Totalt antall dager pr halvår vil være opptil 15 dager. Ved siden av samlingene vil undervisning bli gitt over nettet det er planlagt en seminardag over nettet hver 14 dag. Foruten dette vil det bli lagt ut ulike læringsaktiviteter på nettet som studentene skal benytte.

Beskrivelse av studiet

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Dette er et samlings og nettbasert studie over fire år. Samlingene vil gå over flere dager (fra to til fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. Totalt antall dager pr halvår vil være opptil 15 dager. Ved siden av samlingene vil undervisning bli gitt over nettet det er planlagt en seminardag over nettet hver 14 dag. Foruten dette vil det bli lagt ut ulike læringsaktiviteter på nettet som studentene skal benytte.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

For å få opptak med grunnlag i realkompetanse må du ha relevant arbeidserfaring i forhold til det som du ønsker å utdanne deg til. Med relevant kompetanse for vernepleierutdanningen er 5 års erfaring i praktisk arbeid innenfor et eller flere følgende områder barnehage, skole, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, Vekst bedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Mer informasjon om realkompetanse finner du her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

Har du utdanning innen helse- og sosialfagutdanninger på lavere nivå vil dette telle ekstra, utdanning som vil gi slik uttelling er: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansesjåfør og legesekretær.

Jobbmuligheter

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester, og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.

Vernepleiere har spesiell kompetanse innen

  • Inkludering, deltakelse og rettigheter
  • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  • Helsefremming og helsehjelp
  • Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Videre utdanning

Bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer for videreutdanning og masterstudier innenfor helse- og samfunnsvitenskapelige områder.

Utenlandsopphold

Augsbourg University, Minneapolis, USA

Holstebro, Danmark

 

4. semester anbefales gjennomført i utlandet.

Samlinger

Vernepleie deltid er organisert som et nett- og samlingsbasert studie. Studiet vil ha samlingsuker i Bodø, digitale seminar som studentene deltar i på nett og praksisuker der studentene får tildelt et praksissted.

 

Oversikt høst 2021

Samlinger i Bodø: Uke 35 og 43

Digitale seminar: 19.08, 26.08, 16.09, 30.09. 15.10. 03.12, 16.12

Praksis: Uke 45-48

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021

Mer informasjon