Etter- og videreutdanning innen havbruk

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbyr videreutdanning innen havbruks- og sjømatnæringen. Vi bidrar til sunn og bærekraftig utvikling i sjømatnæringen gjennom skreddersydde kompetanseprogram tilpasset næringens behov.

Stu​dietilbud
Videreutdanningene er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse. Undervisningen er samlingsbasert, noe som gjør det mulig for deltakerne å følge studiet selv om de er i full jobb.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Havbruksdrift (60 stp.)

​Studiet er tverrfaglig og er rettet mot ansatte i oppdrettsselskaper som ønsker å skaffe seg innsikt i havbruksnæringen, og er spesielt godt egnet for personer som ønsker kompetanseheving etter å ha jobbet noen år i næringen.

Studiet består av seks enkeltemner à 10 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

 • Produksjonsbiologi
 • Fiskehelse og velferd
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 
 • Ledelse
 • Økonomi for oppdrettere
 • Kvalitetsledelse i akvakultur (valgfag)

Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon (60 stp.)

Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kunnskap om produksjon i mottaksanlegg, slakteri og foredlingsanlegg i fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Studiet består av seks enkeltemner à 10 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

 • Produktkvalitet 
 • Kvalitetsstyring og mikrobiologi 
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 
 • Prosjektstyring og hygenisk design
 • Ledelse
 • Økonomi og logistikk​​

Akvafleks (30 stp.)

Jobber du i havbruksnæringen eller ønsker å bygge kompetanse for fremtidige muligheter? Da er dette studiet for deg. Les mer her​.

Akvafleks består av disse tre emnene:

Havbruksdrift (30 stp.)

Studiet er tverrfaglig og er rettet mot ansatte i oppdrettsselskaper som ønsker å skaffe seg innsikt i havbruksnæringen, og er spesielt godt egnet for personer som ønsker kompetanseheving etter å ha jobbet noen år i næringen.

Studiet består av tre enkeltemner à 10 studiepoeng og går over 1,5  år med ett emne hvert halvår.

FISKTEK (25 stp.)

​Kortreist, fleksibel og desentralisert kompetanse i akvakulturteknologi​​.

Med FISKTEK bygger du din kompetanse i akvakultur-teknologi, landbaserte og lukkede anlegg. 

Gir deg kompetanse om:
 • Helhetlig forståelse av teknologiske løsning
 • Biologiske utfordringer
 • Drift og oppbygging av settefiskanlegg
I tillegg får du:
 • Trening i teamarbeid og kommunikasjon
 • Trening i individuelt arbeid
 • Grunnlag for studier til bachelor og livslang læring
Studiet består av tre enkeltemner:

1. Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (vår 2023) ​(10 stp.)

Emnet gir grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandling, fiskens fysiolofi og miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks. Grunnleggende om RAS anlegg som er et tema som utvides i emne 2 og 3 i FISKTEK. Emnet må gjennomføres før neste emne i FISKTEK. 

2. Drift av postsmoltanlegg (høst 2023) (7,5 stp.)​

Gir innsikt i oppbygging, drift og overvåkning av postsmoltanlegg. Det vil også bli undervist om andre typer landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø.

3. Planlegging av postsmoltanlegg (vår 2024) ​(7,5 stp.)

Gir innsikt i utforming, dimensjonering og prosjektledelse av bygging av postsmoltanlegg og andre landbaserte anlegg.​

Stamfisk (20 stp.)

Studiet består av to enkeltemner à 10 studiepoeng og går over 1 år.
 ​
 • Produksjonsbiologi for stamfisk 
 • Stamfiskproduksjon og teknologi ​

Ekstudering med fokus på pelletkvalitet (10 stp.)

Innhold her

Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (10 stp.)

Gir grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandling og fiskens miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks og marin fisk.

Kystsoneforvaltning (10 stp.)

Innhold her
​​​​

Informasjon

​Skreddersydde studietilbud
- Er du vår​​​​ nye samarbeidspartner? 
​​
Sjømatnæringen er i stor utvikling og kompetansebehovet endrer seg i takt med dette.  I samspill med din virksomhet kan vi utvikle og skreddersy videreutdanninger med fleksibel utforming. 
Vi bidrar også til samarbeid mellom bedrifter og FoU.  

 Fakultet for biovitenskap og akvakultur