Kurs og videreutdanning innen havbruk

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbyr videreutdanning til ansatte som jobber i havbruks- og sjømatnæringen. FBA skreddersyr kompetanseprogram etter behovet til næringen. 

​​​​​​​​​​​​​Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbyr skreddersydd videreutdanning til sjømatnæringen. Videreutdanningen er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse. Undervisningen er samlingsbasert, noe som gjør det mulig for deltakerne å følge studiet selv om de er i full jobb. Videreutdanningene tilbys primært på bestilling fra bedrifter. 


Årsstudium i havbruksdrift

Studiet er tverrfaglig og er rettet mot ansatte i oppdrettsselskaper som ønsker å skaffe seg innsikt i havbruksnæringen, og er spesielt godt egnet for personer som ønsker kompetanseheving etter å ha jobbet noen år i næringen.

Studiet består av seks enkeltemner à 10 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

 • Produksjonsbiologi 
 • Fiskehelse og velferd 
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 
 • Ledelse
 • Økonomi for oppdrettere
 • Kvalitetsledelse i akvakultur (valgfag)


FAGANSVARLIG​

​​

Årstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon

Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kunnskap om produksjon i mottaksanlegg, slakteri og foredlingsanlegg i fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Studiet består av seks enkeltemner à 10 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

 • Produktkvalitet 
 • Kvalitetsstyring og mikrobiologi 
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 
 • Prosjektstyring og hygenisk design
 • Ledelse
 • Økonomi og logistikk


FAGANSVARLIG

​​

Andre studieprogram/enkeltemner

Halvtårsstudium i havbruksdrift (30 studiepoeng)

Studiet består av tre enkeltemner à 10 studiepoeng og går over 1,5  år med ett emne hvert halvår.

 • Produksjonsbiologi 
 • Fiskehelse og velferd 
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 

Kompetanseprogram stamfisk (20 studiepoeng)

Studiet består av to enkeltemner à 10 studiepoeng og går over 1 år 

 • Produksjonsbiologi for stamfisk 
 • Stamfiskproduksjon og teknologi 

Enkeltemner (10 studiepoeng)

 • Ekstrudering med fokus på pelletkvalitet
 • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi
 • Kystsoneforvaltning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Dersom man ikke oppfyller opptakskravene er det mulig å følge kurset og avlegge eksamen, men vil da ikke oppnå studiepoeng.
Skreddersydde program


Fakultetet skal bidra til sunn vekst og bærekraftig utvikling i sjømatnæringen gjennom å tilby skreddersydde kompetanseprogram med tverrfaglig innhold tilpasset næringens behov. Videre bidra til utveksling av kunnskaper og økt samarbeid mellom bedrifter og FoU.  


 

 

Kyr som slippes på beite gir ikke mindre melkMange tror at kyr med høy avkastning faller i melkeproduksjon når de slippes på beite. – Dette er det ikke hold for, sier forsker Haldis Kismul ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Kyr-som-slippes-pa-beite-gir-ikke-mindre-melk.aspxKyr som slippes på beite gir ikke mindre melk
Regjeringen gir klarsignal for Blått byggDet kom frem i statsråd Jan Tore Sanners (H) tale under den offisielle åpningen av studieåret ved Nord universitet i Bodø.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Regjeringen-gir-klarsignal-for-Blatt-bygg.aspxRegjeringen gir klarsignal for Blått bygg
Europeisk tang- og tarekonferanse til Nord universitet– Seagriculture 2020 vil trekke europeiske algeforskere og marint næringsliv til Nord universitet, sier forsker Margarita Novoa-Garrido.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Europeisk-tang-og-tarekonferanse-til-Nord-universitet.aspxEuropeisk tang- og tarekonferanse til Nord universitet
Mikroalger kan trolig brukes i fôr til steinbitFlekksteinbit i oppdrett vokser like bra med innblanding av mikroalger i fôret som med andre, tradisjonelle dietter basert på fiskemel og planteprotein. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Mikroalger-kan-trolig-brukes-i-for-til-steinbit.aspxMikroalger kan trolig brukes i fôr til steinbit
Bygger karriere med studier i utlandetDiandra Drarvik valgte å dra på utveksling til Wageningen-universitetet i Nederland gjennom Erasmus Plus-programmet. Slik beskriver hun studiehverdagen ved toppuniversitetet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Et-pluss-for-utvekslingsstudent.aspxBygger karriere med studier i utlandet
Leverte bacheloroppgaven og dro rett til ny jobbAnna Kumwenda er en av landets første med bachelor i dyrepleie. Jobb var hun sikret i god tid før innlevering av bacheloroppgaven ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Leverte-bacheloroppgaven-og-dro-rett-til-ny-jobb.aspxLeverte bacheloroppgaven og dro rett til ny jobb