Kurs og videreutdanning innen havbruk

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbyr videreutdanning innen havbruks- og sjømatnæringen. Vi bidrar til sunn og bærekraftig utvikling i sjømatnæringen gjennom skreddersydde kompetanseprogram tilpasset næringens behov. Videreutdanningen er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse. Undervisningen er samlingsbasert, noe som gjør det mulig for deltakerne å følge studiet selv om de er i full jobb.

​Søknadsfrist 01. februar​

 Gildeskål

 Vesterålen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Årsstudium i havbruksdrift

Studiet er tverrfaglig og er rettet mot ansatte i oppdrettsselskaper som ønsker å skaffe seg innsikt i havbruksnæringen, og er spesielt godt egnet for personer som ønsker kompetanseheving etter å ha jobbet noen år i næringen.

Studiet består av seks enkeltemner à 10 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

 • Produksjonsbiologi
 • Fiskehelse og velferd
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 
 • Ledelse
 • Økonomi for oppdrettere
 • Kvalitetsledelse i akvakultur (valgfag)

Årstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon

Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kunnskap om produksjon i mottaksanlegg, slakteri og foredlingsanlegg i fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Studiet består av seks enkeltemner à 10 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

 • Produktkvalitet 
 • Kvalitetsstyring og mikrobiologi 
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri 
 • Prosjektstyring og hygenisk design
 • Ledelse
 • Økonomi og logistikk

Andre studieprogram/enkeltemner

Halvtårsstudium i havbruksdrift (30 studiepoeng)
Studiet består av tre enkeltemner à 10 studiepoeng og går over 1,5  år med ett emne hvert halvår.

 • Produksjonsbiologi 
 • Fiskehelse og velferd 
 • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri ​
Fisktek (25 studiepoeng)​
Kompetanseprogram stamfisk (20 studiepoeng)
Studiet består av to enkeltemner à 10 studiepoeng og går over 1 år ​
 • Produksjonsbiologi for stamfisk 
 • Stamfiskproduksjon og teknologi 
​Enkeltemner (10 studiepoeng)
 • Ekstrudering med fokus på pelletkvalitet
 • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi
 • Kystsoneforvaltning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Dersom man ikke oppfyller opptakskravene er det mulig å følge kurse​t og avlegge eksamen, men vil da ikke oppnå studiepoeng.

​Skreddersydde studietilbud
- Er du vår​​​​ nye samarbeidspartner? 
​​
Sjømatnæringen er i stor utvikling og kompetansebehovet endrer seg i takt med dette.  I samspill med din virksomhet kan vi utvikle og skreddersy videreutdanninger med fleksibel utforming. 
Vi bidrar også til samarbeid mellom bedrifter og FoU.  

 

 

Fri, åpen og uavhengig – kan vi ha tillit til kunnskapen?Forskningens rolle som nøytral leverandør av kunnskap ser ut til å være svekket. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kan-vi-ha-tillit-til-kunnskapen.aspxFri, åpen og uavhengig – kan vi ha tillit til kunnskapen?
Dette lurer du på om du kan spiseSpiser du kråkebollene dine med skje? Hva synes du om tørkede maneter, tare i salater eller marin suppe laget på sjøstjerne og knivskjell? https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Dette-lurer-du-pa-om-du-kan-spise.aspxDette lurer du på om du kan spise
Nord starter ny nettbasert utdanning for havbruksnæringenNord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra høsten i 2021. I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av det nye tilbudet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-starter-ny-nettbasert-utdanning-for-havbruksnaringen.aspxNord starter ny nettbasert utdanning for havbruksnæringen
Bygger karriere med studier i utlandetDiandra Drarvik valgte å dra på utveksling til Wageningen-universitetet i Nederland gjennom Erasmus Plus-programmet. Slik beskriver hun studiehverdagen ved toppuniversitetet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Et-pluss-for-utvekslingsstudent.aspxBygger karriere med studier i utlandet
Europeisk tang- og tarekonferanse til Nord universitet– Seagriculture 2020 vil trekke europeiske algeforskere og marint næringsliv til Nord universitet, sier forsker Margarita Novoa-Garrido.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Europeisk-tang-og-tarekonferanse-til-Nord-universitet.aspxEuropeisk tang- og tarekonferanse til Nord universitet
Leverte bacheloroppgaven og dro rett til ny jobbAnna Kumwenda er en av landets første med bachelor i dyrepleie. Jobb var hun sikret i god tid før innlevering av bacheloroppgaven ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Leverte-bacheloroppgaven-og-dro-rett-til-ny-jobb.aspxLeverte bacheloroppgaven og dro rett til ny jobb