Kurs og videreutdanning innen helse- og sosialfag

Fakultet for sykepleie og helsefag (FSH) tilbyr ulike kurs og videreutdanninger. Videreutdanningen er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse.

Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, blant annet knyttet til utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere. 

Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner.


Videreutdanning (søknadsfrist utløpt)

Nettbasert


Enkeltemner

-> Les mer om opptak til enkeltemner her. 

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning, midt legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg bidrar til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i helsesektoren i Norge. Senteret tilbyr kurs og videreutdanning for ansatte i omsorgs- og helsefaglige yrker. 

Mer informasjon


Cathrine Vasset Rasmussen 
Kontorsjef FSH
Epost: cathrine.v.rasmussen@nord.no