Kurs og videreutdanning innen helse- og sosialfag

Fakultet for sykepleie og helsefag (FSH) tilbyr ulike kurs og videreutdanninger. Videreutdanningen er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse.

​Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, blant annet knyttet til utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere. 

Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner.


Videreutdanning Enkeltemner

Å søke på enkeltemner:
  1. Søknad om opptak til et enkeltemne gjøres via Søknadsweb
  2. Når opptaket er gjennomført, vil du få en e-post med svar på søknaden om at du er kvalifisert og har fått innvilget studierett.
  3. Etter at du har aktiveret din studentkonto og betalt semesteravgift i Studentweb kan du velge det emnet/emene du skal ta. 

-> NB! Les mer om opptak til enkeltemner her 


-> Finn åpne enkeltemner her (søknadsfrist 1. juli)

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning, midt legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg bidrar til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i helsesektoren i Norge. Senteret tilbyr kurs og videreutdanning for ansatte i omsorgs- og helsefaglige yrker. 

Mer informasjon


Cathrine Vasset Rasmussen 
Kontorsjef FSH
Epost: cathrine.v.rasmussen@nord.no