Kurs og videreutdanning innen økonomi, ledelse og entreprenørskap

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) og Handelshøgskolen (HHN) tilbyr ulike kurs og videreutdanninger. Videreutdanningen er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse.

Masterprogram (søknadsfrist utløpt)

Deltid / samlingsbasert


Heltid/samlingsbasert


Heltid


-> Se alle 2-årige mastertilbud for høst 2020 ved Nord universitet

Årsstudier (søknadsfrist utløpt)

Deltid / samlingsbasert

Nettbasert


Heltid

Enkeltemner (søknadsfrist 1. juli / 15. november)

Enkeltemner 

-> NB! Les mer om opptak til enkeltemner her (listen er ikke uttømmende). 

HØST 2020  (søknadsfrist 1. juli)

Bachelornivå:

Masternivå: 


VÅR 2021 (søknadsfrist 15. november)

Bachelornivå:

Nettbasert (søknadsfrist utløpt)


Ekstraordinære studietilbud (søknadsfrist 1. september) 

Digital forretningsutvikling (7,5 stp) 
Dette emnet gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon ved hjelp av digitale verktøy. Nett og samlingsbasert undervisning.
-> Mer info og søknadsside her

Flere tilbud kommer. 
Kontaktinformasjon


Fakultet for samfunnsvitenskap:
Ta kontakt med studieveileder på det aktuelle studietilbudet. 

Handelshøgskolen Nord:
Anita Eide
Seniorrådgiver 
anita.eide@nord.no 
+47 75 51 76 67