Økonomisk rådgivning

Kortere studium i Bodø

Utdanningen gir innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er, og innebærer for de som har slike problemer. Studenten får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker ut av slike problemer.

Beskrivelse av studiet

Utdanningen gir innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er, og innebærer for de som har slike problemer. Studenten får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker ut av slike problemer.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap  

Kandidaten skal ha kunnskap om 

 • hvordan økonomiske problemer og gjeldsproblemer oppstår
 • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi 
 • juridiske metode  
 • relevante lover omkring privatøkonomi og økonomisk rådgivning  
 • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel i økonomisk rådgivning  
 • veiledning, rådgivning og forhandling  
 • forebygging og hjelp til selvhjelp

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • møte mennesker i pressede situasjoner og bidra til fruktbar dialog
 • etablere og vedlikeholde dialog mellom kreditorer og skyldner
 • produsere framstillinger av saksforhold og drive korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og
 • brukere
 • lede samarbeidsprosesser med bruker, kreditorer og andre aktuelle deltakere
 • drive informasjonsarbeid og opplæring i privatøkonomiske spørsmål med sikte på å forhindre utvikling av
 • gjeldsproblemer
 • anvende internasjonale erfaringer i eget arbeid

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • skal kunne forstå og reflektere kritisk over økonomisk rådgivning som tjeneste i forhold til de behov brukere har og de rettigheter som er nedfelt i lovverk

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg kvalifikasjoner som styrker dine muligheter for jobb med økonomisk rådgivning i f.eks. NAV, ulike finansforetak og hos namsmyndigheter.

Videre utdanning

Utdanningen kan inngå i grunnlag for opptak på masterstudier tilknyttet relevante fagområder.

Utenlandsopphold

Det er ikke mulighet for utenlandsopphold som en del av studiet.

Samlinger

Studiet vil ha seks fysiske samlinger i Bodø à tre dager, fordelt med tre samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Det kan likevel skje at enkelte dager blir gjort til digitale undervisningsdager. Det vil i så fall gjøre noen samlinger en dag kortere

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Ønsker du å ta emnene innenfor dette studieprogrammet som enkeltemnestudent?


Emnene innenfor dette studieprogrammet kan tas som enkeltemner.

 • ​Emnet som tilbys om høsten har søknadsfrist 1. juli
 • Emnet som tilbys om våren har søknadsfrist 15. november​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan​
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Program for studiestarten

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:​
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likestilling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Det er frivillig å delta på dette arrangementet.

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon