Psykisk helsearbeid - videreutdanning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Bodø

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og viktig informasjon

Velkommen som student ved Videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.  

Registrerin​g
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas. 

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Kontaktinformasjon
Tommy Haugan er emneansvarlig på emnet VIT6000 og kan kontaktes dersom dere har spørsmål angående oppstartsuka. Utover det kan du kontakte oppgitt studieveileder (se kontaktinformasjon i høyre kolonne) eller chatte med oss.

Politiattest
Videreutdanningen i psykisk helsearbeid krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studenter bør ha tilgang til:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner
  • Webkamera

​Tilrettelegging​
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen


Program oppstart

Studiestart 

Tirsdag 11. august kl. 11.00 er det felles offisiell åpning av studieåret ved Nord universitet, Levanger. Det er ikke pliktig oppmøte.


Oppstart uke 37 (7. - 11. september):

  • Mandag 7. september kl. 10.00.

  • Tirsdag 8. September kl. 09.00
   VIT 6000 Innføring i vitenskapelig metode og forskningsarbeid i helsefag

  • Onsdag 9. september kl. 09.00
   VIT 6000 Innføring i vitenskapelig metode og forskningsarbeid i helsefag

  • Torsdag 10. september kl. 09.00
   VIT 6000 Innføring i vitenskapelig metode og forskningsarbeid i helsefag

  • Fredag 11. september kl. 09.00
   VIT 6000 Innføring i vitenskapelig metode og forskningsarbeid i helsefag
Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i tidspunkt og sted i løpet av sommeren. Sjekk derfor time​plan​ før du kommer på første samling.

Øvrige samlingstidspunkt er oppgitt lengre ned på siden under menyen "Samlinger"

Timeplan og pensum


Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Din individuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. ​


Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Studentliv


Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem

Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:


Studentliv​Offentlig transport

Levanger:Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse.

Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i kommunale tjenester, som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller som arbeider i private organisasjoner ( f.eks. Kirkens Bymisjon og lignenede).

Det er mulighet for valgfri fordypning i tema «avhengighetsproblematikk» eller tema «motiverende intervju».

Studiet legger til rette for utvikling og utvidelse av kunnskap og personlig kompetanse.

Beskrivelse av studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse.

Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i kommunale tjenester, som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller som arbeider i private organisasjoner ( f.eks. Kirkens Bymisjon og lignenede).

Det er mulighet for valgfri fordypning i tema «avhengighetsproblematikk» eller tema «motiverende intervju».

Studiet legger til rette for utvikling og utvidelse av kunnskap og personlig kompetanse.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

3- årig helse og sosialfagutdanning på høyere nivå og minst 1 års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp.

Det kreves politiattest for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Jobbmuligheter

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer for fagstillinger i psykisk helsearbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten og ulike private- og livssynsorganisasjoner (Kirkens bymisjon, Blå Kors, Røde Kors og andre).

 

Videre utdanning

Kandidater som har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer til å få innpasset 60 studiepoeng i mastergrad i helsevitenskap ved Nord Universitet.

Utenlandsopphold

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
 

Studiepoeng 60
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon