Psykisk helsearbeid - videreutdanning

Psykisk helsearbeid

Bodø høsten 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

Velkommen som student ved Videreutdanning i psykisk helsearbeid!

Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet.

 

Registrer de g som student ved Nord universitet 

 

Registrering og digital undervisning fra uke 34

Det første emnet på Videreutdanning i psykisk helsearbeid, HEL5006 Helsevitenskap, har digitale samlinger. Da er det spesielt viktig at du er ferdig registrert og klar for digital undervisning innen 22.august. Du får tilgang til Canvas og Teams når du er ferdig registrert. Fra du tar imot studieplassen til du er ferdig registrert, tar det ca 10 dager.

Vi anbefaler at du gjennomfører registreringen med en gang du -

 • har takket ja til studieplassen og
 • har fått bekreftelse på studieplassen!

Første samling er allerede fra 22.aug.Program oppstart - Levanger

Årets emner vil inneholde en kombinasjon av digitale undervisning og fysiske treff på campus.

 

HEL5006 Helsevitenskap

Mandag 22. august – Oppstart

Digital oppstart og undervisning på emnet. Logg deg på undervisningen via Canvas.

Kl 10.00

 • Informasjon om HEL5006 Helsevitenskap v/ emneansvarlig Anita Berg
 • Velkommen til Master i helsevitenskap v/ studieprogramansvarlig Britt Normann.
 • Velkommen til Videreutdanning i psykisk helsearbeid v/ studieprogramansvarlig Heidi Haug Fjone
 • HEL5006 Helsevitenskap
  • Læringsmål, undervisning, vurderingsordning, pensum

Kl 12:30 - 13.15

 • Praktisk informasjon v/ studierådgiver Synnøve D Tollåli

Mer informasjon om undervisning uke 34, og resten av semesteret, se «Samlinger» nederst på studieinformasjon, og undervisningsplanene på Canvas.

Her finner du emnebeskrivelse for HEL5006 Helsevitenskap


Timeplan og pensum


Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan

 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

 

Undervisningsplan

Undervisningsplan med oversikt over både tidspunkter, tema og relatert pensum finner du på Canvas. Du får tilgang her når du har registrert deg som student og meldt deg til undervisning og eksamen i de emnene du skal ta høst 2022.

 

Pensum

Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene må ha tilgang til: 

 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

 

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Studiestart – Mye nyttig informasjon og Ofte stilte spørsmål
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annetGodkjenning/fritak

Dersom du tidligere har tatt tilsvarende emner som de vi har i vår mastergrad, så kan du søke om godkjenning / fritak av dem. Emnene du har fra før må være på mastergradsnivå, og de må være av minst like stort omfang som våre tilsvarende emner.

Takk JA til studieplassen, og søk godkjenning / fritak med en gang!

For at du som student skal få raskest mulig svar, og vite hvordan studiet blir for deg, så er det viktig at du søker om fritak/innpassing med en gang du har takket ja til studieplassen.

Send søknad med alt av dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelse/pensumliste) til postmottak@nord.no. Selve søknaden skriver du i eposten. Skriv hvilke emner du har fra før, og hvilke emner du søker fritak fra. 

Opptak

De første tilbudene om opptak på Videreutdanning i psykisk helsearbeid kommer i månedsskiftet juni/juli. Dersom det er behov for det, vil det bli suppleringsopptak frem til 29.juli, da avsluttes opptaket for dette studiet.

Studentliv


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse.

Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i kommunale tjenester, som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller som arbeider i private organisasjoner ( f.eks. Kirkens Bymisjon og lignenede).

Det er mulighet for valgfri fordypning i tema «avhengighetsproblematikk» eller tema «motiverende intervju».

Studiet legger til rette for utvikling og utvidelse av kunnskap og personlig kompetanse.

Kullet som starter høsten 2023 skal ha samlinger ved campus Bodø.

Beskrivelse av studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse.

Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i kommunale tjenester, som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller som arbeider i private organisasjoner ( f.eks. Kirkens Bymisjon og lignenede).

Det er mulighet for valgfri fordypning i tema «avhengighetsproblematikk» eller tema «motiverende intervju».

Studiet legger til rette for utvikling og utvidelse av kunnskap og personlig kompetanse.

Kullet som starter høsten 2023 skal ha samlinger ved campus Bodø.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

3- årig helse og sosialfagutdanning på høyere nivå og minst 1 års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp.

Det kreves politiattest for å få starte på fordypningen i Psykisk helsearbeid. Når du har fått opptak til studiet, vil du få dokumentasjon fra universitetet. Denne legges ved når du søker om politiattest.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser
 • kan anvende kunnskap om tilnærmingsmåter i psykiske helsearbeid inkludert rus- og avhengighetsproblematikk
 • kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i psykisk helsearbeids vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke relevant kunnskap og erfaring for å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til mennesker med psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk
 • kan bruke eget fags særegne bidrag i samarbeid med brukere, pårørende og andre
 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen i psykisk helsearbeid 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å utvikle tjenestetilbudet og gjennomføre prosjekter innen psykisk helsearbeid
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer i psykisk helsearbeid, etikk og metodologi
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen psykisk helsearbeid

Jobbmuligheter

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer for fagstillinger i psykisk helsearbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten og ulike private- og livssynsorganisasjoner (Kirkens bymisjon, Blå Kors, Røde Kors og andre).

 

Videre utdanning

Kandidater som har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid, kvalifiserer til å få innpasset 60 studiepoeng i en mastergrad i helsevitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Samlinger

Alle fysiske samlinger er lokalisert på Campus Mørkved i Bodø

1. studieår

Høst 2023:

 • HEL5006 Helsevitenskap – 2 digitale samlinger - hver på ei uke - uke 34 og 37. Hjemmeeksamen - uke 39 og 40.
 • PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid - 2 samlinger - hver på ei uke - uke 40 og 46. Hjemmeeksamen - uke 47 og 48

Vår 2024:

 • VIT5018 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 12 og uke 17. Hjemmeeksamen uke 18 og 19.
 • KOK7000 Kommunikasjon, samarbeid og relasjon - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 2 og 6. Hjemmeeksamen uke 7 og 8

Med forbehold om endringer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
 

Studiepoeng 60
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger og Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon