Vitnemål og karakterutskrift

Etter fullført utdanning får du vitnemål eller karakterutskrift fra Nord Universitet. Så snart du som student er kvalifisert, utsteder vi dokumentasjonen automatisk.

Regler for utskrift av vitnemål og karakterutskrifter:

Vitnemål

Utstedes til studenter som fullfører en grad eller ei yrkesutdanning. Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. Det utstedes kun ett vitnemål for hver fullførte grad. Dersom en kandidat forbedrer karakterer som inngår på vitnemålet, skrives det ut karakterutskrift. Det er ikke behov for å bestille vitnemål enten du fullfører på normert tid eller utover normert tid.

Vitnemålet er et verdipapir som utstedes kun én gang. Hvis en student forbedrer sitt resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift, Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (3).

"Vitnemålsportalen" er en ny digital tjeneste hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Diploma supplement

er et vitnemålstillegg på engelsk som forklarer innholdet i graden du har oppnådd etter avsluttet yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram. Dine emner og karakterer inngår i Diploma Supplement. Alle som blir uteksaminert ved Nord Universitet på bachelor- eller masternivå, vil automatisk få tilsendt et Diploma Supplement gratis sammen med sitt vitnemål. Diploma Supplement kan brukes for å søke videre utdanning eller arbeid i utlandet etter endt utdanning.

Les mer om Diploma Supplement på NOKUT sine nettsider.

Selvvalgt bachelor

Hvis du oppfyller kravene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3 c, kan du søke om å få innvilget selvvalgt bachelor fra Nord universitet.

Søknad innvilges på bakgrunn av allerede avlagte emner.

For veiledning om hvilke programmer og/eller emner som kan være aktuelle i en selvvalgt bachelorgrad må du kontakte studieveilederen på det aktuelle programmet.

-> Søknadsskjema finner du her.

Duplikat

Ved tap av vitnemål kan studenten etter skriftlig begrunnet og dokumentert søknad, i særskilte tilfeller (for eksempel etter brann) få utstedt duplikat, jf Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (4). Dette merkes som duplikat.Studenten vil bli avkrevd avgift for utstedelse av duplikat.  Avgiften er kr 1000,-  pr 01.01.2016

I tilfeller hvor duplikat ikke innvilges kan studenter få en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift.

Karakterutskrift

Utstedes til studenter som fullfører studier eller studieprogram som ikke fører til grad, yrkesutdanning eller flerårig utdanningsprogram. Karakterutskriften inneholder ikke noen beskrivelse av studiet, men en oversikt over beståtte emner og karakterer.

Har du behov for karakterutskrift underveis i studiet, bestiller du denne i Studentweb.

Kontaktinfo

Har du behov for å kontakte oss angående vitnemål eller andre relaterte forhold?
Ta kontakt med ditt studiested:

Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana:
Telefon 75 51 71 90
E-post service@nord.no

Nesna:
Telefon 75 05 78 00
E-post: postmottak@hinesna.no

Nord-Trøndelag:
E-post:  postmottak@nord.no