Analyzing Multilevel and Mixed Models Using Statahttps://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/default/phd-bedriftsokonomi/Sider/Analyzing-Multilevel-and-Mixed-Models-Using-Stata.aspxAnalyzing Multilevel and Mixed Models Using Stata
– Vi utdanner gode lokaljournalisterVed journalistutdanninga på Nord universitet får du en praktisk utdanning som er særlig rettet inn mot lokalredaksjoner.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/vi-utdanner-gode-lokaljournalister.aspx– Vi utdanner gode lokaljournalister
Er varme hender nokVi trenger kloke hoder til å styre alle disse hendene.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Er-varme-hender-nok.aspxEr varme hender nok