Vekst i nordområdene krever ny kunnskap, internasjonalt samarbeid og dialogFor å få til verdiskaping i nordområdene trenger vi ny kunnskap. Men hvordan skal vi få til denne kunnskapsutviklingen?https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Vekst-i-nordomradene-krever-ny-kunnskap-internasjonalt-samarbeid-og-dialog-.aspxVekst i nordområdene krever ny kunnskap, internasjonalt samarbeid og dialog
Tid for å søke studieplassVelg et studium du har interesse for og som motiverer deg. 15. april er siste frist for å søke studier ved Samordna opptak i hele Norge, og lokalt opptak ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Tid-for-a-soke-studieplass.aspxTid for å søke studieplass
Pressekonferanse om Business Index NorthNordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord universitet, inviterer til pressekonferanse tirsdag 17. april for å presentere rapporten Business Index North.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/Sider/INVITASJON-TIL-PRESSEKONFERANSE.aspxPressekonferanse om Business Index North