Praktisk og muntlig eksamen

Praktiske og muntlige eksamener administreres av fakultetene. Mer informasjon om din eksamen finner du i Canvas.