Adam Palmquist

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, G Nordlåna 3215

Forskningsintressen

Palmquists forskningsportfölj omfattar ett brett spektrum av intressen inom tillämpad informatikforskning. Huvudfokus är skärningspunkten mellan spelifiering och teknologidesign i relation till livslångt lärande och i vilken utsträckning organisationens intressenter stödjer antagandet och integrationen av pedagogisk teknologi. Hans arbete kännetecknas främst av dess industriella samarbetskaraktär, där en betydande del av hans forskningsinsatser genomförs i partnerskap med olika aktörer inom industrisektorn.


Centrala teman i Palmquists akademiska frågeställningar inkluderar maskinlärande, inlärningsanalys och spelanalys. Dessutom sträcker sig hans expertis till området för VR spel och spelutveckling, områden där han undersöker de underliggande faktorerna som driver motivation och engagemang i indie-spelmiljöer. Palmquist är även intresserad av dynamiken i grupprocesser vid arbetsplatslärande, där han utforskar ramverk och effektivitet för lärande organisationer.


Doktorandhandledning

För närvarande handleder Palmquist en doktorand, Izabella Jedel, vars forskningsprojekt berör Spelifiering, Designbaserad forskning, självbestämmandeteorin och självstyrt lärande i högre utbildning.

Forskningsprojekt


Palmquist deltar för närvarande i fyra forskningsprojekt

;

GOAL - Målet med projektet är att formulera och förädla strategier för att använda digital technologi — särskilt spelifiering — för att underlätta utbildning och utveckling i olika ledarskapsscenarier som speglar den komplexiteten och etiska svårigheter som möts i professionella miljöer.

Syftet är att alstra en robust beredskap för att hantera framväxande kriser och oförutsedda katastrofala händelser. Projektets tyngdpunkt ägnas åt att förbättra ledarskapskompetenser inom hälsosektorn.


Projektet finansieras av: Centrum för Digitalisering, Högskolan i Borås.

Projektpartner: Högskolan i Borås. ;


SETCOM - Initiativet syftar till att förena de teoretiska grunderna i EU:s policydokument med praktiska, forskningsbaserade utbildningsresultat. Dess främsta mål är att ta itu med de utbildningsgap som framkallats av den "fjärde industriella revolutionen" (Industri 4.0), med fokus på anpassningen av Social-Emotionella Kompetenser (SEC) och Artificiell Intelligens (AI) Litteracitet till nuvarande strategiska behov. Projektet har två specifika mål: 1) att förbättra utbildares SEC och AI-litteracitet och 2) att etablera ett Utbildningskompetenscenter för att stödja pågående utveckling inom dessa områden. De förväntade resultaten inkluderar förbättrad SEC och AI-litteracitet bland utbildningsintressenter genom innovativa utbildningsmodeller och ökade samarbetsinsatser mellan utbildare, forskare, institutioner och, indirekt, studenter. Initiativet riktar sig till en bred utbildningspublik, inklusive tertiära utbildare, pedagogikstudenter, institutionspersonal, vuxenlärare och studenter, med målet att omfattande höja SEC och AI-litteracitet.


Projektet finansieras av: Norska Finansiella Mekanismen

Projektpartner: Maribors universitet, Ekonomihögskolan i Maribor och Maribors vuxenutbildningscenter.


BiP: Remote-first Game and VR development - projektet fokuserar på att identifiera och utveckla god praxis för ortsoberoende spelutveckling i små team, särskilt inom ramen för VR-spel. Det syftar till att utöka förståelsen för de distinkta attributen, konceptuella ramverken, fördelarna och de potentiella begränsningarna som är inneboende i ett ortsoberoende-ansats till spelsutveckling. Forskningen betonar den kritiska rollen av teamhantering och samarbetsmetoder för ortsoberoendespelsutveckling. Den fördjupar sig i olika idégenereringstekniker för speldesign och förespråkar integrering av agila utvecklingspraktiker med prototyp-metoder för VR-implementering. Inkorporeringen av dessa strategier är avsedd att stärka effektiviteten och effektiviteten i samarbetsbaserad spelutveckling i en virtuell miljö.

;

Projektet finansieras av: Erasmus+

Projektpartners: Polytekniska Institutet i Cávado &; Ave (IPCA), Portugal, och Technische Universität Wien, Österrike.

;

ETUS - projektet syftar till att avancera Nord Universitet forskning inom spel och upplevevelse-teknologi genom att införliva eye-tracking och game analysis genom att fokuser på beteende- och biometriska data. Projektet fokuserar på att implementera nya instrument och metoder för att djupgående förstå spelarinteraktioner med videospel. Spelanalys är centralt för ETUS, genom analys av spelardata för att förädla speldesign och berika spelarupplevelsen genom att identifiera engagerande funktioner och effektivisera svårighetsnivåer. Med finansiering från Norduniversitetet är ETUS väl positionerat för att avsevärt driva forskningen inom människa-datorinteraktion inom spelbranschen framåt.

; ;

Vetenskapliga Affilieringar och Medlemskap


  • Affilierad Forskare vid Göteborgs Universitet
  • Ledamot i styrkommittén för Specialintressegruppen för Datainformerad Design vid Design Society
  • Ansluten i det Norska Centret för Excellens inom IT-utbildning (EXCITED), aktiv inom C3-klustret, som koncentrerar sig på användningen av digitala verktyg för lärande.
  • Ansluten i Society for Learning Analytics Research (SoLAR) ;
  • Ansluten i Svenska Spelforskningsrådet.
2022
Does behaviour match user typologies? An exploratory cluster analysis of behavioural data from a gamified fitness platform 2022, CEUR Workshop Proceedings: Volum 3147 s. 105-114;Krath, Jeanine; Palmquist, Adam; Jedel, Izabella Alexandra Victor; Barbopoulos, Isak; Helmefalk, Miralem; Munkvold, Robin Isfold