Ansattbilde: Amsale Kassahun Temesgen

Amsale Kassahun Temesgen

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning A 113
Kompetanseområder
Økologisk økonomi, Bærekraftig omstilling, Livskvalitet, Utviklingsøkonomi, Forskningsmetode

Amsale K. Temesgen er førsteamanuensis i økologisk økonomi og ledelse. Forskningen hennes fokuserer på skjæringspunktet mellom livskvalitet og bærekraft. Hun har publisert internasjonalt om temaer som sirkulær økonomi, lokale bærekraftinitiativer og livskvalitet. Hun har over ti års forskningserfaring innen internasjonal utvikling, der hun har studert levekår av befolkningsgrupper i sårbare stater og mellominntektsland. Hun har tidligere bidratt til internasjonale rapporter, blant annet State of the World's Cities Report av UN-Habitat og World Development Report av Verdensbanken.

Temesgen er midlertidig studieprogramansvarlig for siviløkonom utdanningen på Nord universitet og underviser og veileder studenter på Bachelor, Master and PhD nivå. Hun underviser i kurs som:

Temesgen deltar i den europeiske universitetsalliansen SEA-EU som Task leader. SEA-EU - the European Universities of the Sea - er en allianse av 9 kystnære Europeiske universiteter; Cadiz, Western Brittany, Kiel, Gdansk, Split, Malta, Algarve, Naples og NORD. Temesgen leder Task 2.2 - "Fostering inclusive, digital and green interdisciplinary and innovative training pathways".

Temesgen hører til følgende grupper:

Faggruppe: Marked, organisasjon og ledelse

Forskningsgruppe: Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling

Hun forsker på tema som sirkulær økonomi, livskvalitet, lokale bærekraftige initiativer.

2023
Short Competency Report. Overview of main results from a survey undertaken as part of SEA-EU 2.0 Task 2.2 2023, Temesgen, Amsale Kassahun; Storsletten, Vivi M. L.; Rasmussen, Kaspar Bredahl; Talalyan, Lusine
Finding gems in limited data: How we went from "ungeneralizable" to valuable findings. Blogpost on METHODSPACE brought to you by Sage: Data Analysis - Communicating Research 2023, CohenMiller, Anna; Storsletten, Vivi M. L.; Temesgen, Amsale Kassahun; Rasmussen, Kaspar Bredahl; Morawska, Joanna; Talalyan, Lusine
2022
D4.1 Four review reports on key overshoot adaptation challenges in Iconic Regions and Cities 2022, Nilsson, Annika E.; Temesgen, Amsale Kassahun; Lourenço, Tiago Capela; Costa, Hugo P.; Khan, Mariam Saleh; Saeed, Fahad
Planscenarier for Vestland og Nordland 2022, Vangelsten, Bjørn Vidar; Temesgen, Amsale Kassahun
Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå 2022, Volum 2022 Vindegg, Mikkel; Christensen, Ingrid; Aall, Carlo; Arnslett, Astrid; Tønnesen, Anders; Klemetsen, Marit Elisabeth
2021
«Ny by ny flyplass» er mye mer enn et byggeprosjekt 2021, Avisa Nordland: Vangelsten, Bjørn Vidar; Fagertun, Thoralf; Nogueira, Leticia Antunes; Olsen, Julia; Temesgen, Amsale Kassahun
Gjenbruksuka – for miljø, mennesker og kultur, Avisa Nordland, 2021, Avisa Nordland: Ellingsen, Tanja; Bay Larsen, Ingrid; Temesgen, Amsale Kassahun
2018
Citizen participation for sustainability and quality of life in Vågan municipality 2018, Temesgen, Amsale Kassahun; Guillen-Royo, Monica; Vangelsten, Bjørn Vidar
Sustainable Northern Urbanity. An Emerging Research Agenda Climate Change Planning 2018, s. 282-296 Reinar, Mathias; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Temesgen, Amsale Kassahun; Bardal, Kjersti Granås; Lindeløv, Bjarne; Magnussen, Tone