Andreas Førde

Kommunikasjonssjef
Kommunikasjonsenheten
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG
Kompetanseområder
Communications, Media inquiries
Leder for kommunikasjonsenheten. Vi har det faglige ansvaret for utvikling og iverksetting av Nords kommunikasjonspolitikk og handlingsplan for kommunikasjon. Enheten er pådriver for godt kommunikasjonsarbeid ved Nord, har et overordnet innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler, og er universitets kontaktpunkt for media.
Enheten har overordnet ansvar for kampanjer og aktiviteter som markedsfører/formidler studieporteføljen og Nords forskning i tett samarbeid med fakultetene, sentre og andre fagavdelinger.
Vi utfører tjenester innen redaksjonell formidling og mediekontakt, digital markedsføring, web, internkommunikasjon og språk, arrangement og profilering, samt grafiske tjenester og trykkeri.
Kommunikasjonsenheten gir kommunikasjonsstøtte til universitetsledelsen, øvrig ledelse og fellesadministrasjonen. Dette inkluderer kurs og opplæring, veiledning og rådgiving til universitets enheter.
Vi gir også bistand i beredskapssituasjoner og krisehåndtering.
Ta gjerne kontakt hvis du har en kommunikasjonsutfordring du ønsker bistand til å løse.