Anne Marit Valle

Professor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Bodø, Hoved Campus 3434
Kompetanseområder
Special needs education, Pedagogy, Inclusion, Adapted education, Language development, Language difficulties, Language and communication, Behavioural problems, Children and youth, Teacher education, Qualitative Research Methods

Anne Marit Valle er professor i spesialpedagogikk ved lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet. Hun er programansvarlig, og leder for doktorgradsutvalget i ph.d programmet i profesjonsvitenskap.

Anne Marit har omfattende erfaring fra undervisning innenfor spesialpedagogiske fordypninger og master i tilpasset opplæring, samt lang erfaring som veileder på ulike nivå. Hun har jobbet som lærer i grunnskolen i mange år og har også bred erfaring som kursholder og lærebokforfatter. Videre har hun erfaring som prodekan for forskning, ledelse av program for professorkvalifisering, arbeid innenfor doktorgradsprogram og doktorgradsutvalg, forskerskolene PROFRES (arbeidsgruppe og styremedlem) og NAFOL (rådsmedlem) og som rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Hun har deltatt i/ledet evaluering av studier, som pilot for femårig grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. I 2019-2022 har hun vært involvert i arbeid med intern evaluering og revidering av ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap.

Hun er medlem i nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning (UHR-Lærerutdanning), nettverk for profesjons ph.d., fagrådet for Dysleksi Norge, det internasjonale nettverket Pedagogy, Education, Praxis (PEP) og redaksjonsrådet for Nordic Journal of Education and Practice.

Forskning

Anne Marit forsker innenfor ulike tema i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, med særlig intersse for praksisnær forskning innen språk, relasjoner og handlinger . Hun har også deltatt i forskningsprosjekter knyttet til forskningsbasert lærerutdanning.

Medlem i forskningsgruppene

Logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker (nord.no)

Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer (nord.no)

Nordisk forskningsbasert lærerutdanning Nordisk forskningsbasert lærerutdanning (NORETE)

Pågående prosjekter:

Leder forskningsprosjektet «Høyfrekvente vansker €“ kompetanse, forebygging og inkluderende praksiser», der hun samarbeider med forskere fra ulike fagområder. Del 1 av prosjektet er en spørreundersøkelse blant lærere i grunnskole og videregående skole, og flere publikasjoner er under arbeid.

Partner i EEA prosjektet " action communication" . Formålet med prosjektet er blant annet å skape bedre forutsetningene for å forbedre kvaliteten på utdanningen i Polen, gjennom å utvikle, gjøre tilgjengelig og formidle metodikk for ikke-voldelig kommunikasjon for ansatte som er involvert i pedagogiske prosesser.

2019
Teacher educators’ perceptions on scientifically designed teacher education in a Finnish and Norwegian context 2019,;Aspfors, Jessica ; Eklund, Gunilla; Hansèn, Sven-erik; Fiskum, Tove Anita; Holand, Anna Marie; Jegstad, Kirsti Marie
2018
Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder 2018, Cappelen Damm Akademisk:;Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell
2013
Lærerutdanning i endring 2013, Avisa Nordland: s. 3-3;Risberg, Toril; Lekang, Trond; Tverbakk, May Line; Valle, Anne Marit