Anne Wally Falch Ryan

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kontor
Levanger, G Nordlåna 3214B
Kompetanseområder
Urban Development, Sustainable development, Aesthetics, Fieldwork, Flexible learning, Public health, Geography, Creative industries, Local community, Learning environment, Student active learning, Educational Research
Jeg er førsteamanuensis i Geografi ved Nord universitet, fakultet for samfunnsvitenskap. Er spesielt engasjert i hvordan omgivelsene virker på vår opplevelse - enten det handler om en turistdestinasjon, et byrom, arbeidsmiljø eller læringsmiljø.
Jeg har undervisningserfaring fra 1996, og de siste 18 år på høgskole og universitetsnivå. Har utviklet og undervist en rekke fagemner innen tema som miljø og ressursgeografi, kvartærgeologi/naturgeografi, folkehelse i samfunnsplanlegging, bærekraftig reiseliv, og sted, arkitektur og opplevelse. Jeg underviser primært i samlings- og nettbaserte utdanninger, og er derfor særlig opptatt av studentaktive læringsformer, samhandling, og lærerollen i en kombinasjon av fysisk og digitalt læringsmiljø.
Mine forskningsinteresser for tiden er innen: 1)Opplevelsesbaserte næringer, innovasjon, bærekraft og lokalsamfunn
2) " Samisk mat og opplevelser" , og «Mikrobryggerier og stedsutvikling»
3 ) Musikk og opplevelsesnæringen, post Covid-19 4) Utdanningsforskning (fagdidaktikk, læringsmiljø og digital samhandling)
5) Folkehelse og geografi (omgivelsenes betydning for helse)
2016
Veiledningshefte – integrering av innovasjon og entreprenørskap i emner og studentveiledning i høyere utdanning 2016,;Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan
Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse ‐ TEKOM Sluttrapport 2016,;Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan
2011
2006
Rapport om studiestøttesystem ved NVU Forum for Studiestøttesystemgruppen 2006,;Hinna, Kristin Ran Choi; Lindeland, Morten; Horgen, Svend Andreas; Ryan, Anne Wally; Tillerli, Karsten; Langøen, Arne