Ansattbilde: Asgeir Solstad

Asgeir Solstad

Dosent
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
CA3031
2011
Nav – en god mellomlanding for «Ungdom i svevet»? 2011, Fontene forskning: Solstad, Asgeir; Thommesen, Hanne; Horverak, Sveinung
2023
Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene - FoU-rapport nr. 89 2023, Nord universitet: Henriksen, Øystein; Skjesol, Ingunn; Solstad, Asgeir; Øydgard, Guro Wisth; Henriksen, Carina; Ørjasæter, Kristin Berre
2022
Editorial 2022, Nordic Social Work Research: Volum 12 s. 611-611 Anand, Janet Carter; Thoresen, Stian; Gubrium, Erika; Allgurin, Monika; Solstad, Asgeir
Medvirkning i boligsosialt arbeid. En undersøkelse om innbygger- og brukermedvirkning i boligsosialt arbeid. 2022, Bliksvær, Trond; Kristensen, Christian Li; Solstad, Asgeir; Halås, Catrine Torbjørnsen
2014
Kort om barnevern 2014, Universitetsforlaget: Follesø, Reidun; Solstad, Asgeir; Mevik, Kate
2011
Gi viljen mulighet!Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 2011, Follesø, Reidun; Halås, Catrine Torbjørnsen; Mevik, Kate; Mathisen, Rune; Tveraabak, Marit; Hutchinson, Gunn Strand
2008
Kort om barnevern 2008, Universitetsforlaget: Horverak, Sveinung; Solstad, Asgeir
2005
Sluttrapport Småkommuneprosjektet og 4 delrapporter 2005, Halås, Catrine Torbjørnsen; Solstad, Asgeir; Lichtwarck, Willy