Britt Normann

Professor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kontor
Bodø, Hovedbygning E224
Kompetanseområder
Physiotherapy, Rehabilitation, Physical Activity, MSc in Health Sciences, Intervention development, Practical Research, Mixed methods
Statens fysioterapihøgskole, Høgskolen Bergen (HIB)(1981) Spesialist i nevrologisk fysioterapi, MNFF (1997) Cand.mag., HIB(2000) Hovedfag i helsefag, Universitetet i Tromsø (UiT)(2004) Doktorgrad, UiT (2013).

Jeg har vært fysioterapeut i kommunehelsetjenesten og Nordlandssykehuset (NLSH), og førsteamanuensis ved UiT. Jeg er nå studieprogramansvarlig for master i helsevitenskap, FSH, leder av Forskningsetikkutvalget for Nord universitet og medlem av internasjonalt utvalg ved fakultetet samt forsker ved NLSH (20%).

Internasjonale samarbeidspartnere:

Professor Peter Feys, University of Hasselt, Belgium

Professor Shaun Gallagher, University of Memphis, USA

Philosopher Hanne De Jaegher, University of Basque Country, Spain.

Professor Alexander Aruin, University of Illinois, Chicago, USA

Jeg har bred erfaring med undervisning og veiledning på master og phd.nivå og er emneansvarlig for:

HEL5007 Masteroppgave i helsevitenskap

FHE5004 Fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid

Jeg er for tiden hovedveileder for to PhD. studenter og biveileder for en.

Mine faglige interesser retter seg mot praksisnær forskning innen helsefagene, inkludert utvikling av fysioterapi- og tverrfaglige intervensjoner, teoriutvikling, utvikling av innhold og koordinasjon av helsetjenester hvor inkludering av deltakelse i arbeid inngår.

Jeg har bred erfaring med kvalitativ forskning hvor intervju og observasjon benyttes, og har gjennomført effektstudier, både som pilot- og randomiserte kontrollerte studier i prosjekter med Mixed methods design.

Prosjektleder:

Nursing and early rehabilitation in long-term patients in intensive care units: a qualitative study, Nord universitet

Innovative physiotherapy in stroke rehabilitation during the sub-acute stage- a prospective randomized single blinded controlled trial and a qualitative study. Nordlandssykehuset, Helse Nord

Innovative Physiotherapy in People with MS: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study Nordlandssykehuset, Helse Nord

Biveileder:

Prehospital minutes count during a stroke: factors associated with prehospital delays with data from various regions in Norway and one region in Swizerland. Nordlandssykehuset, Helse Nord

2019
2018
2022
Felles meningsskaping i fysioterapi etter hjerneslag 2022,;Sivertsen, Marianne; De Jaegher, Hanne; Arntzen, Ellen Christin; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Normann, Britt
Den sårbare deltakelsen. En kvalitativ studie om erfaringer fra akutt hjerneslag og rehabilitering. 2022,;Sivertsen, Marianne; De Jaegher, Hanne; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Arntzen, Ellen Christin; Normann, Britt
Embodiment, tailoring and trust and their importance for co-construction of meaning in physiotherapy after a stroke 2022,;Sivertsen, Marianne; De Jaegher, Hanne; Arntzen, Ellen Christin; Alstadhaug, Karl Bjørnar; Normann, Britt
Optimizing sensorymotor function and physical activity for people with multiple sclerosis-a feasibility study 2022,;Fikke, Hanne Kristin; Normann, Britt; Dahl, Stine Susanne Haakonsen; Arntzen, Ellen Christin
2021
Skreddersydd fysioterapi virker 2021,;Arntzen, Ellen Christin; Normann, Britt; Sivertsen, Marianne
2016
2015
Integrating embodiment concepts into clinical practice 2015,;Girolami, Gay L; Øberg, Gunn Kristin; Normann, Britt; Blanchard, Yvette