Ansattbilde: Catrine Torbjørnsen Halås

Catrine Torbjørnsen Halås

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hoved Campus 340609
Kompetanseområder
Social work, Practical Knowledge, Science of Professions


Arbeidserfaring:

 • Professor i sosialt arbeid Nord Universitet, siden 2023
 • Førsteamanuensis Universitet i Nordland siden 2012
 • Kullkoordinator NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanningen), NTNU, 2018-2020
 • Leder Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet 2017 og 2019
 • Programansvarlig ph.d i profesjonsvitenskap, Nord Universitet 2017
 • Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland 1996-2011
 • Saksbehandler og leder ved Grorud sosialkontor i Oslo kommune, 1989 - 1996


Kompetanseområder:

 • Barn og unge: Flerfaglig arbeid med ungdom i sårbare livssituasjoner og barn og unges medvirkning og deltakelse
 • Praktisk kunnskap: Kunnskapsutvikling og læring i praksis, faglig veiledning, erfaringslæring,
 • Kvalitativ metode med særlig fokus på deltakerbasert og handlingsorientert forskning, etnografiske og narrativ tilnærming.
 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Master i sosialvitenskap
 • Master for praktisk kunnskap

Forskningsprosjekter

 • En dag i livet. Ungdomsliv i Norden. Prosjekt i regi av Nordisk forskernettverk, Unge, tilhør og udenforskab
 • Erfaringslæring på akademisk vis. Vitenskapelig antologi i forskningsgruppen den praktiske kunnskapens teori. Redaktør sammen med K Fuglseth og L.Johann..
 • Forskningssenter for barn og unge og sosiale beredskap


Redaktør av bøker

2024
2022
Erfaringslæring 2022, Halås, Catrine Torbjørnsen
Erfaringsdeling og kunnskaps- reflektert praksis. Tre foredrag 2022, Halås, Catrine Torbjørnsen; McGuirk, James Nicholas
Praxeological dialogues from within 2022, Halås, Catrine Torbjørnsen
Praktisk kunnskap og praxis 2022, Halås, Catrine Torbjørnsen
Medvirkning i boligsosialt arbeid. En undersøkelse om innbygger- og brukermedvirkning i boligsosialt arbeid. 2022, Bliksvær, Trond; Kristensen, Christian Li; Solstad, Asgeir; Halås, Catrine Torbjørnsen
2020
2018
2011
Gi viljen mulighet!Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 2011, Follesø, Reidun; Halås, Catrine Torbjørnsen; Mevik, Kate; Mathisen, Rune; Tveraabak, Marit; Hutchinson, Gunn Strand
Finding good approaches together 2011, Halås, Catrine Torbjørnsen
2010
Hvem var vi - hvem er vi - hvem blir vi. Å bygge en profesjon 2010, Gjedrem, Jorunn; Halås, Catrine Torbjørnsen; Huse, Ingvild; Slørdahl, Sølvi; Aamodt, Laila Granli
2000
Kunnskapsreflektert praksis 2000, Halås, Catrine Torbjørnsen