Cecilie Høj Anvik

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Telefon
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3047
Kompetanseområder
Elderly Care, Innovation, Welfare Services, Youth studies, Inclusive Workplace (IA)

Bakgrunn:

Ph.d. i sosialantropologi

Ansatt som forsker/seniorforsker ved Nordlandsforskning i perioden 1997-2018.

Ansatt ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet siden 2018.

Undervisning innen forskningsdesign og kvalitativ metode

Forskning innrettet mot utsatte grupper i velferdsstaten, spesielt unge i sårbare overganger og institusjonsbasert eldreomsorg, samt samhandling og innovasjon innen velferdstjenester.

Kompetanseområder:

Velferdstjenester, unge, institusjonsbasert eldreomsorg, funksjonshemming, innovasjon, samhandling

Undervisning og veiledning:

Undervisning på bachelor og masternivå

Veiledning på bachelor, master og Ph.d.grad

Forskning:

Deltar i følgende forskningsprosjekt:

Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled to cash benefits and welfare services. NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, HELSEVEL (2021-23).

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers' inclusive working life practices. NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, HELSEVEL (2018-2021).

Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner (innosykehjem). Nordlandsforskning. Finansiert av Regionalt forskningsfond Nord (2019-2022).

2023
Sykehjemmet: hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass 2023, Fagbokforlaget:;Rokstad, Anne Marie Mork; Anvik, Cecilie Høj; Ødegård, Atle
2022
Inclusion of young people in school, work and society - a review of Nordic research literature 2022,;Frøyland, Kjetil; Alecu, Andreea Ioana; Ballo, Jannike Gottschalk; Leseth, Anne; Sadeghi, Talieh; Abdelzadeh, Ali
Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn - en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning 2022,;Frøyland, Kjetil; Alecu, Andreea Ioana; Ballo, Jannike Gottschalk; Leseth, Anne; Sadeghi, Talieh; Abdelzadeh, Ali
2021
2020
Ungdomshjernen er ikke alene 2020, trønderdebatt.no:;Anvik, Cecilie Høj; Breimo, Janne Paulsen
Hjernen er ikke alene 2020, Avisa Nordland:;Anvik, Cecilie Høj; Breimo, Janne Paulsen
2019
Welfare service navigators - creating spaces for innovative collaboration? 2019,;Antonsen, Karin Marie; Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj
Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem 2019,;Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate
Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov. Kunnskapsnotat 2019,;Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Sandvin, Johans Tveit
2016
Ung og utenfor 2016,;Anvik, Cecilie
2013
Skulker eller syk? 2013,;Anvik, Cecilie Høj
Ikke slipp meg! 2013,;Anvik, Cecilie Høj
The constructions of meaningful everyday lives 2013,;Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad
2012
‘Ikke slipp meg!’ 2012,;Gustavsen, Annelin; Anvik, Cecilie Høj
“Mobilitet og deltakelse. Betydningen av transport” 2012,;Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj
2010
Rehabilitering i et hverdagsperspektiv 2010,;Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad
Barrierer for arbeidslivskarrierer 2010, Dagbladet:;Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad
2007
Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne 2007,;Anvik, Cecilie Høj; Olsen , Terje; Lien, Lise; Sollund, Merethe; Hansen, Thomas
2001
1999
Kvinnesatsing i distriktspolitikken - metoder og datainnsamling 1999,;Pettersen, Liv Toril; Alsos, Gry Agnete; Anvik, Cecilie Høj; Gjertsen, Arild; Iveland, Monica; Ljunggren, Elisabet
Arbeid og tilhørighet. Unge voksnes holdninger og tilpasninger til arbeidsmarkedet i Nordens periferier 1999,;Anvik, Cecilie Høj; Bjerring, Bodil; Ekman, Ann-Kristin; Sireni, Maarit; Wiborg, Agnete
Blir det arbeidsplasser av dette da, jenter? 1999,;Pettersen, Liv Toril; Alsos, Gry Agnete; Anvik, Cecilie Høj; Gjertsen, Arild; Ljunggren, Elisabet
1998
Tilgjengelighet av tjenester. En undersøkelse av utvalgte bygder i Nordland, Nord-Sverige og Finland 1998,;Anvik, Cecilie Høj; Elvehøi, Ole Martin; Berg, Paul Olav; Mariussen, Åge