Ansattbilde: Christian Lo

Christian Lo

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hoved Campus 3046
2022
Walking the talk? Trust reforms in Norwegian Municipalities 2022, Breimo, Janne Paulsen; Vannebo, Berit Irene; Lo, Christian
Understanding the emergence of trust reforms 2022, Lo, Christian; Winsvold, Marte Slagsvold; Waldahl, Ragnhild Holmen
Om kommunale tillitsreformer 2022, Lo, Christian; Winsvold, Marte Slagsvold
Seminar om tillitsreformer i kommunene 2022, Winsvold, Marte Slagsvold; Bentzen, Tina Øllgaard; Lo, Christian
2019
Nye veier til godt lokaldemokrati? 2019, Volum 2019 Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen
Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov. Kunnskapsnotat 2019, Norges forskningsråd: Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Sandvin, Johans Tveit
2018
Trust and mistrust in Child Protection Networks 2018, Lo, Christian; Breimo, Janne Paulsen
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018) 2018, Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian
2017
Professional and organizational power intertwined: barriers for networking? 2017, Breimo, Janne Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Lo, Christian; Anvik, Cecilie Høj; Turba, Hannu
Promoting social innovation within institution-based elderly care - a research and practice based education approach 2017, Kulla, Gunilla; Røli, Kjell Harald; Johnson, Ragnhild; Lo, Christian; Vedeler, Jannike; Robertson, Eva Katarina